Politiezone Neteland kreeg vanavond haar 43e BIN met de ondertekening van het protocol.  Het nieuwe BIN, het 10e in Herentals, strekt zich uit in de straten rond de Wuytsbergen Herentals. Tot vandaag sloten 90 woningen zich aan.

Coördinatoren Ilse Geeraerts, Simon Van Gorp en Thomas Smets maakten zo'n 3 maanden geleden de hele buurt warm om samen een buurtinformatienetwerk of BIN op te starten.

Met het 43e BIN tellen de verschillende BIN's in heel de politiezone inmiddels een 5.000-tal leden.

BIN Wuytsbergen omvat:

Wuytsbergen, De Zaatweg, IJzergieterijstraat, Spoorwegstraat, Nijverheidsstraat, Peerdsbosstraat, Vuilvoort, Merkelbroek, De Roest, Bakendonk, Moserstraat, Ekelstraat, Kleine Ekelstraat, Fierland, Schonendonk, Klapvekens, Ekelenberg, Langegeer, Montezumalaan, De Beukelaer-Pareinlaan, Addernesten, Turfkuilen, Laarberg, Goorkens en Vogelzang.

'De buurtinformatienetwerken zijn partnerschappen tussen de politie, de burgers en de lokale overheden om de communicatie in de strijd tegen en de preventie van criminaliteit binnen een bepaalde wijk te verbeteren', zegt Dirk Van Peer, wnd. korpschef Politie Neteland.

'Ze hebben als doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel te doen toenemen, de sociale cohesie te versterken en informatie en preventietips uit te wisselen.'

'Buiten het centrum is ondertussen het hele grondgebied afgedekt met BIN's, ook in Noorderwijk en Morkhoven', onderstreept commissaris Guido Poelmans, hoofd preventiedienst politie Neteland. 'Dat is een erg mooi cijfer, vergeleken met veel andere Kempense gemeenten.  Vooral dat WZC Vogelzang nu ook in een BIN ligt, kan ons uitgebreid netwerk zeker van nut zijn bij vermissingen van bewoners.' (pol) Foto' Mark Jaspers/ Nnieuws. 

Meer info over het buurtinformatienetwerk vind je hier op lokale politie Neteland of Bin.Wuytsbergen@yahoo.com, pz.neteland.preventie@police.belgium.eu