Drie kwart van de Vlaamse automobilisten vindt trajectcontroles een rechtvaardige manier om de snelheid te controleren. Dat blijkt uit een bevraging van mobiliteitsvereniging VAB.

Binnen dit en een jaar zijn er ook 70 nieuwe trajectcontroles op komst. "Trajectcontrole is rechtvaardig én efficiënt in onze strijd voor minder verkeersdoden", zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Bij trajectcontroles is er een daling met 30 procent voor het totale aantal letselongevallen en met 56 procent voor de ongevallen waarbij iemand om het leven komt of zwaargewond raakt.

Bijna 70 nieuwe trajectcontroles op komst: "Rechtvaardig én efficiënt in strijd voor minder verkeersdoden"

Minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft vanochtend 34 nieuwe trajectcontroles geactiveerd. Daardoor zijn er nu - naast de camera's van lokale besturen - 55 controles actief, ofwel 146 kilometer. Het gaat om twee tracés op de autosnelweg en 53 langs gewestwegen.

Hij heeft daarnaast aangekondigd dat er tussen dit en een jaar nog eens 69 trajectcontroles bijkomen. "Trajectcontrole is rechtvaardig én efficiënt in onze strijd voor minder verkeersdoden. Je wordt niet gepakt op basis van een momentopname, je krijgt alleen een boete als je over langere afstand volgehouden te snel rijdt."

Daarnaast werkt hij samen met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) er ook aan om op de autosnelwegen ANPR-systemen te installeren voor trajectcontroles én criminaliteitsbestrijding.

In eerste instantie gaat het over een veertigtal locaties. "Ik besef ten volle dat snelheidscontroles niet plezant zijn", zegt Weyts. "Maar als we daarmee het aantal verkeersslachtoffers verder kunnen doen dalen, dan moet het maar." (VRTNWS)