Een rechter heeft de verantwoordelijken van Antwerp East, tot voor kort Beverdonk Container Terminal, een boete opgelegd van 30.000 euro voor inbreuken op de milieuwetgeving. Een buurtbewoner krijgt alvast een schadevergoeding van 1.340 euro. Voor een andere buurtbewoner moet de schadevergoeding nog bepaald worden.

Het bedrijf kan tegen de beslissing van de rechter nog in beroep gaan.