U bent hier

Bedreigde Fietspunten gered

Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen
07.12.2017 - 13.41u
Door: Mark Jaspers

Vorig jaar maakte de NMBS bekend niet langer te willen investeren in Fietspunten in stations waar voor de spoorwegmaatschappij te weinig reizigers opstapten. Naast de dienstverlening dreigden daardoor op 31 december ook 24 banen in de sociale economie te verdwijnen.

Maar zover komt het niet. Samen met de betrokken lokale besturen heeft de provincie Antwerpen een businessplan ontwikkeld waardoor 10 Fietspunten in de Kempen en de Antwerpse Zuidrand een succesvolle doorstart kunnen maken.

Toen de NMBS haar plannen voor de afslanking van de Fietspunten bekendmaakte, zorgde dat voor flink wat ongerustheid in de betrokken steden en gemeenten (Turnhout, Mol, Geel, Herentals, Mortsel, Boechout, Kontich, Hove, Lint en Edegem), zowel bij de pendelaars als de betrokken doelgroepmedewerkers.

In zo'n Fietspunt staan de medewerkers in voor de orde en netheid in de fietsenstallingen aan de stations. Ze houden een oogje in het zeil, voorkomen diefstallen en vandalisme, verwijderen zwerfvuil en weesfietsen, voeren kleine herstellingen uit, enzovoort.

Daardoor dragen ze bij tot een veilige en nette stationsomgeving en ze lokken meer reizigers met de fiets naar het station, zodat de parkeerdruk op de buurt verlaagt.

"Zoals dat vaak gebeurt bij een bovenlokaal probleem is de provincie met de betrokken lokale besturen rond de tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken," vertelt gedeputeerde voor Sociale Economie Peter Bellens. "Er is toen besloten dat de lokale besturen een extra financiële inspanning zouden leveren om de Fietspunten open te houden. Tegelijkertijd zou de provincie Antwerpen een coördinator aanstellen om een businessplan op te stellen zodat ze een duurzame doorstart zouden kunnen maken."

Extra service

Dat businessplan is nu klaar en door de betrokken besturen en de uitbaters van de Fietspunten goedgekeurd.

"We zijn niet alleen voor het behoud gegaan, maar ook voor de opwaardering van de Fietspunten," vervolgt gedeputeerde Bellens. "Er komt meer dienstverlening, niet alleen in de stationsomgeving.

Zo heeft de deputatie van de provincie Antwerpen pas beslist om 95.000 euro te investeren in extra service zoals mobiel fietsherstel en wordt de rendabiliteit van nieuwe initiatieven, zoals een pop-up fietsenstalling, onderzocht."

Ook de lokale besturen en de NMBS blijven zich uitdrukkelijk engageren, omdat ze overtuigd zijn van de meerwaarde die de Fietspunten hebben voor hun bevolking. De volgende weken zal het plan op het terrein verder uitgewerkt worden. (pb)

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image

Onze partners

Webdesign door Intracto