Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Berlaar, Heist-op-den-Berg, Nijlen en VDAB gaan structureel samenwerken om meer inwoners aan werk te helpen

VDAB

De lokale besturen van Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen hebben een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met VDAB. Met die overeenkomst willen de partners de uitdagingen op de lokale arbeids­markt samen aanpakken en zo meer inwoners uit de regio aan het werk helpen.

Het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen is volgens het akkoord een van de hefbomen om die ambitie te bereiken.

Drie centrale ambities

De gemeenten Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen en VDAB gaan actief samenwerken voor een inclusief lokaal arbeidsmarkt- en welzijnsbeleid.

Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB: “VDAB wil zoveel mogelijk mensen die vandaag niet-beroepsactief zijn, kansen geven om de positieve effecten van werk te ervaren. Om die mensen te bereiken, werken we nauw samen met onder meer de lokale besturen. Zij staan dicht bij de mensen en kunnen zo inschatten of werk aan de orde is of niet. Met deze overeenkomst erbij hebben we met 97% van alle steden en gemeenten in de provincie Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst.”

De partners hebben samen actiedomeinen en een plan van aanpak vastgelegd waarmee ze drie ambities nastreven: meer inwoners aan het werk, veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterkere loopbanen in een stimulerend leerklimaat.

Paul Verbeeck, burgemeester van Nijlen: “Levenslang leren is een onontbeerlijk onderdeel van een duurzaam loopbaanbeleid. Het gaat dan niet alleen over leren op de schoolbanken, maar bijvoorbeeld ook op de werkvloer. We willen onze bedrijven informeren over de mogelijkheden die er op dat vlak zijn.”

Delen van kennis en expertise

Het aantal werkzoekenden zonder werk (WZW) is in deze regio gestegen met 7,5 procent ten opzichte van februari 2022. Een deel van die stijging kan verklaard worden door een toename van de WZW met weinig kennis Nederlands. Dat door de oorlog in Oekraïne, de vernieuwde samenwerking met het agentschap Integratie en Inburgering en specifiek voor Berlaar de opening van een asielcentrum. Daarom willen de partners met deze samenwerkingsovereenkomst inzetten op het delen van kennis en expertise. Op die manier kunnen ze sneller inspelen op nieuwe uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt.

Suzy Put, schepen van Jeugd en Onderwijs in Berlaar: “De uitdagingen op de huidige arbeidsmarkt zijn divers en veranderen snel. Voor een kleiner lokaal bestuur is het een uitdaging om steeds van alles op de hoogte te blijven. Door deel te nemen aan het regionale ervaringsnetwerk voor arbeidstrajectbegeleiders en regelmatige overlegmomenten met VDAB, kan kennis en expertise gedeeld worden en kunnen deze uitdagingen samen aangepakt worden.”

Heist werkt

Een van de concrete acties in het actieplan is Heist werkt!, een inspiratiesessie voor lokale ondernemers die op 9 maart 2023 voor de tweede keer georganiseerd werd in Heist-op-den-Berg.

Eva Van den Brande, schepen van Economie en Werk in Heist-op-den-Berg: “VDAB ontving 2109 vacatures in onze gemeenten op jaarbasis, van februari 2022 tot en met januari 2023. Onze arbeidsmarkt staat voor heel wat uitdagingen, ook in Heist-op-den-Berg. Vacatures raken moeilijker ingevuld. Werkgevers moeten creatief zijn om met de juiste opleiding en ondersteuning ‘de witte raaf’ in elke kandidaat naar boven te halen. Via dit soort sessies willen we de ondernemers uit onze regio graag inspireren.”

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 december 2025.

 

VDAB

Deel dit artikel