Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'Bussector en vakbonden hebben buik vol van agressiegevallen tegen chauffeurs en vragen 2 onmiddellijke maatregelen aan politici'

De Lijn

Vorige week werd een chauffeur van De Lijn in Brugge aangevallen door een passagier met een pitbull. Vandaag komt Brusselse rapper Youssef Swatt’s met een nummer voor de Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB naar buiten, waarin hij het geweld aanklaagt dat MIVB-medewerkers dagelijks meemaken.

'Voor de Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemingen, de christelijke en socialistische vakbonden is de maat eveneens vol. “Het aantal gevallen van verbale en fysieke agressie tegen onze chauffeurs is letterlijk ontploft. Onze chauffeurs krijgen nu dagelijks te maken met gewelddadig gedrag, en nog melden ze niet eens elk incident”, klinkt het.

Zowel in Vlaanderen als Wallonië zijn de functies van autobuschauffeur, autocarchauffeur en autobusmecanicien officieel erkend als knelpuntberoep. “Het is bijzonder moeilijk om personeel te vinden, waarbij de coronacrisis de problematiek alleen maar versterkt heeft. De vergrijzing speelt onze sector bovendien parten en de energiecrisis is een nieuwe klap voor onze veelgeplaagde ondernemers. Neem daarbij nog het stijgend aantal agressiegevallen en u begrijpt dat het ondernemersklimaat voor bus- en autocarbedrijven gewoon onleefbaar is geworden en dat chauffeurs haast niet meer te vinden zijn. Wie wil deze job nog uitoefenen?”

De werkgeversfederatie FBAA, de socialistische vakbond ABVV en de christelijke vakbond ACV komen nu met een twee concrete eisen naar buiten:

  • Meer en betere controles ter ondersteuning van de chauffeurs
  • Nultolerantie door politie en parket bij geweld

“De politiek moet een duidelijk signaal geven. Geweld kan nooit en nergens. Niet tegen mensen in veiligheidsberoepen, maar ook niet tegen mensen in andere maatschappelijk relevante functies, zoals dat van autobus- of autocarchauffeur. De geweldtoename moet dringend stoppen vooraleer de escalatie niet meer te stoppen valt”, klinkt het in koor.

De branche van de bus- en autocarondernemingen in België 
- Meer dan 300 privé-bedrijven in België  
- 12.500 arbeidsplaatsen: 11.500 buschauffeurs en 1.000 bedienden & ondernemers 
- gezamenlijke vloot van 8.300 voertuigen

Activiteiten van deze ondernemingen: 
- ze vervoeren jaarlijks 10 miljoen Belgen op nationale en internationale wegen 
- ze brengen dagelijks 80.000 leerlingen van het bijzonder onderwijs ter plaatse 
- ze nemen ca. 40% van de openbaar busvervoerkilometers in Vlaanderen en Wallonië voor hun rekening

Over FBAA 
De FBAA is de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers. Het is de enige Belgische beroepsvereniging in de sector van het bezoldigd collectief personenvervoer over de weg. Ze overkoepelt drie domeinen: het openbaar busvervoer in opdracht van De Lijn en de TEC, het leerlingen- en personeelsvervoer, en het autocarvervoer voor recreatieve daguitstappen en toeristische reizen. Sinds 1928 biedt de Federatie haar leden diensten op juridisch, economisch en beleidsvlak. Vandaag telt ze een 300-tal leden. Goed voor een representativiteit van 88 procent. Meer info: www.fbaa.be.

De Lijn

Deel dit artikel