Tijdens de hittegolf wordt de avondklok (die geldt 23.30 uur tot 6 uur) in de provincie Antwerpen niet gehandhaafd. Dat meldt gouverneur Cathy Berx net in een persbericht en een online persconferentie.

"Om het wegens de extreme hitte draaglijk te maken, is met de provinciale crisiscel, in overleg met het Nationaal Crisiscentrum beslist om op dit ogenblik en deze periode de avondklok niet te handhaven."

Wie 's nachts op straat komt, zal dus geen boete krijgen.

Intussen blijft het samenscholingsverbod wel van kracht. Je mag dus nog altijd niet met meer dan 10 personen samenkomen.

"Gezien de virologische context kan het echt niet om met meer dan 10 personen samen te komen. Laat staan dat er weer feestelijke activiteiten zijn op straat. We kunnen ons dat echt niet permitteren", benadrukte de Antwerpse gouverneur.

Gebruik het moment om eventueel verkoeling te zoeken, maar absoluut niet om een feestje te bouwen.

Berx deed dan ook een uitdrukkelijke oproep om geen misbruik te maken van de tijdelijke versoepeling: "Alsjeblieft, gebruik het moment om eventueel verkoeling te zoeken, maar absoluut niet om een feestje te bouwen, om samen te komen en opnieuw weer een risicovolle context te creëren waar nieuwe besmettingen kunnen ontstaan." (cb)  Foto Johan Temmerman/ Nnieuws.