De containerterminal Antwerp East Port aan Beverdonk Albertkanaal gaat vanaf eind april weer in bedrijf.  De containerterminal ligt op dit moment stil op bevel van de rechter, na klachten van de buurt over geluidshinder.

Intussen is de terminal overgenomen door transportbedrijf Van Moer. De nieuwe eigenaar wil nu een aantal maatregelen nemen om de hinder te beperken, in samenspraak met de buurt. En daarna zullen de activiteiten er hervatten. (pp-flows)