De Vlaamse Waterweg en Van Moer Logistics, de beheerder van de containerterminal Beverdonk langs het Albertkanaal in Grobbendonk, gaan samen investeren in de bouw van een grondwal met geluidsscherm.

Dat scherm moet er voor zorgen dat de geluidsoverlast die het laden en lossen van containers veroorzaakt binnen de wettelijke normen blijft.

Pas dan krijgt Dennie Lockefeer Containerterminal (DLCT) Van Moer Logistics voor de terminal een verlenging van de exploitatievergunning.

De geluidsproblematiek van de Dennie Lockefeer Containerterminal (DLCT) maakt dat de omgevingsvergunning een verbod oplegt voor het laden en lossen van schepen en het gebruik van de Gottwaldkraan tussen 19.00 uur en 7.00 uur inclusief op zaterdag, zondag en feestdagen.

DLCT en De Vlaamse Waterweg nv beslisten nu om te investeren in het inperken van de geluidshinder zodat een ruimere exploitatie van de terminal mogelijk wordt.

DLCT vervangt momenteel al de Gottwaldkraan door een portaalkraan en investeert in de herinrichting van het terminalterrein waardoor de geluidsproductie van de terminal ingeperkt wordt.

De Vlaamse Waterweg nv zal, met een financiële tussenkomst van DLCT,  een grondwal met geluidscherm aanleggen aan de overzijde van het Albertkanaal.  De Vlaamse Waterweg nv neemt zich alvast voor om in samenspraak met de aannemer de werken, die zo’n 6 maanden zullen duren, zo snel mogelijk op te starten.  

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken onderstreept het belang van het bereikte akkoord.

De DLCT-terminal is een belangrijke schakel voor de logistieke keten in de regio en voor het containervervoer over het Albertkanaal in het bijzonder. De ambitie van De Vlaamse Waterweg en DLCT passen perfect in mijn beleid om het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer te verhogen in het belang van mobiliteit én klimaat.

Met de aanleg van  een grondwal met geluidsscherm zorgen we voor een verdere economische ontwikkeling met maatregelen die de leefbaarheid in de omgeving ten goede moeten komen.”

Jo Van Moer, CEO van Van Moer Logistics, voorzitter Frieda Brepoels en gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv:Met ons akkoord over deze investeringen sluiten we een duurzame alliantie om de terminal in optimale omstandigheden te laten werken met respect voor omgeving en buurtbewoners.

Dankzij deze ingrepen hopen we binnen afzienbare tijd de terminalactiviteiten te optimaliseren. De buurtbewoners mogen rekenen op gepaste informatie en communicatie.”         

Marianne Verhaert, burgemeester van Grobbendonk reageert verheugd: "Sinds de overname van de terminal door Van Moer Logistics  is er eindelijk een duidelijke ommekeer waarbij er wordt ingezet op constructief overleg met zowel de bewoners als de gemeente.

Ook wordt er reeds vanaf dat Van Moer Logistics in onze gemeente gevestigd is, ingezet op de aanpak van de klachten en problematiek zoals de bouw van de geluidsmuur.

Dit akkoord met De Vlaamse Waterweg is een bijkomende belangrijke stap om de investeringen mét oog voor onze inwoners te waarborgen.

De terminal is ook een meerwaarde voor onze regio: we staan dagelijks stil op de E313, dankzij de terminal houden we heel wat containers van de weg."

Foto NNieuws archief : de eerste stappen van de containerterminal Beverdonk van de Heylen Group in 2012.  /  Guy Verellen.