Uit cijfers die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals ontvangen heeft van minister Jambon blijkt dat de criminaliteit in de Kempen (voormalig gerechtelijk arrondissement Turnhout) in de voorbije jaren stelselmatig is blijven dalen, van 28.920 gevallen in 2012 tot 22.877 in 2016.

"Dat blijven nog altijd veel te veel feiten, maar de dalende trend die zich nu al een paar jaar manifesteert moeten we blijven doortrekken. Dat is zowel een verantwoordelijkheid van de lokale als van de federale overheid," aldus Van Camp.

Als we eerst kijken naar de overkoepelende politiezones, dan zien we dat in de politiezone Noorderkempen het aantal criminele feiten tussen 2012 en 2016 met ongeveer 20% is gedaald.

De daling in de gemeenten van deze zone is procentueel quasi gelijk. Ook politiezone Turnhout kan een daling van 20% laten optekenen, ondanks een lichte stijging in Baarle-Hertog.

Vooral de sterke daling in Kasterlee en Turnhout valt op. Politiezone Zuiderkempen kent een fellere daling dan het Kempens gemiddelde, net als zone Neteland.

Zone Geel-Laakdal-Meerhout ziet haar criminaliteit met 22% dalen en Balen-Dessel-Mol met 18%. Enkel de zone Kempen Noord-Oost kent een lichte stijging van 4%.

Wat zijn de problemen waar de meer stedelijke gebieden in de Kempen vooral mee te maken krijgen?

"In Turnhout gaat het dan om diefstal/afpersing en drugs. In die eerste categorie zien we een mooie daling, maar het aantal criminele feiten gerelateerd aan drugs blijft ongeveer op hetzelfde niveau.

Geel kent een zeer mooie daling van haar criminaliteitscijfers, maar opvallend is daar wel een verdubbeling van het aantal feiten gerelateerd aan drugs.

Hetzelfde fenomeen zien we trouwens ook in Mol, met een serieuze stijging van de drugsfeiten en ook een verdubbeling van het aantal inbreuken tegen het bevolkingsregister (illegaliteit).

In Herentals zien we een zeer beperkte daling van het aantal gevallen van diefstal en afpersing, maar bijvoorbeeld wel een felle daling wat betreft het beschadigen van eigendom," aldus Van Camp.

Van Camp toont zich tevreden over de dalende criminaliteitscijfers maar zegt tegelijkertijd dat er nog veel werk aan de winkel is. "In alle voorzichtigheid denk ik dat het beleid van deze regering en van minister Jambon in het bijzonder een duidelijk effect heeft gehad op deze criminaliteitscijfers.

Aan het eind van deze legislatuur zal de federale regering ongeveer 1 miljard geïnvesteerd hebben in veiligheid.

Daardoor is er meer politie de straat op gestuurd kunnen worden, zijn er meer intelligente camera's geplaatst en wordt het inbraakfenomeen prioritair aangepakt. In het algemeen zijn de de politie- en veiligheidsdiensten ook flink versterkt.

Wat het lokale en regionale niveau betreft, heeft het inzetten van steeds meer (mobiele) camera's en de uitrol van het ANPR-cameranetwerk door de politiezones zijn invloed niet gemist," aldus Van Camp. (pb)