Op voorstel van vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet heeft de ministerraad vandaag een voorontwerp van wet goedgekeurd aangaande de rechten en verplichtingen van treinreizigers.

Het doel is in de eerste plaats om te voldoen aan de nieuwe Europese Verordening van april 2021, die een grotere rechtszekerheid bij de behandeling van reizigersklachten voorschrijft.

Maar de regering besloot ook om méér ambitie te tonen dan Europa door het verdubbelen van de Europese eisen qua aantal fietsplaatsen dat vanaf 2025 beschikbaar moet zijn op elke trein.

Met in de toekomst minimaal 8 plaatsen zal de winnende combinatie fiets-trein toegankelijk zijn voor iedereen.

Georges Gilkinet: "Vandaag zijn er geen normen vastgelegd om de combinatie fiets-trein aan te moedigen in het ontwerp zelf van het rollend materieel. Vanaf 2025 zal dit veranderen: elk nieuw rollend materieel dat door de NMBS wordt besteld, zal minstens 8 fietsplaatsen moeten hebben.

En daarbij beperken we ons niet alleen tot het nieuwe te bestellen materieel, want elke trein die momenteel in dienst is en die een grote renovatie ondergaat, zal er ook 4 moeten voorzien! Dit is een nieuwe stap voorwaarts en een verdere concretisering van BE-CYCLIST, ons federaal fietsactieplan om het fietsen in België bij iedereen aan te moedigen."