Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

De Lijn : 'Beperkt pakket aan wijzigingen vanaf begin januari'

De Lijn

Vanaf januari start De Lijn met een eerste pakket aan wijzigingen aan haar busaanbod in het kader van basisbereikbaarheid, de vraaggestuurde Vlaamse visie op mobiliteit. Het gaat om een 50-tal optimalisaties aan lijnen en haltes.

Alle maatregelen werden goedgekeurd door de betrokken lokale besturen en besproken in de vervoerregioraden. Op de website van De Lijn www.delijn.be/nieuwenet vind je een overzicht. Alle aangepaste reiswegen zijn vanaf vandaag ook vindbaar in de routeplanner als je zoekt op de juiste datum.

De Lijn zet zo concrete stappen richting basisbereikbaarheid. Doel is om vanaf 2023 twee keer per jaar, verspreid over Vlaanderen in alle regio’s met een pakket aan aanpassingen het aanbod beter af te stemmen op de vraag. De goedgekeurde vervoerplannen basisbereikbaarheid en de noden en verwachtingen van de reizigers vormen bij elke wijziging het kompas.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Afgelopen zomer werd gekozen voor een gefaseerde uitrol van basisbereikbaarheid. Het is daarbij vooral belangrijk dat we gefaseerd opschalen richting het nieuwe net en blinde vlekken vermijden. Vanaf januari komt De Lijn nu met een eerste pakket van optimalisaties verspreid over Vlaanderen. Alle optimalisaties worden telkens met de betrokken vervoerregioraden besproken en door de lokale besturen goedgekeurd. We spelen daarbij in op de (veranderende) vraag van de reiziger.”

Een eerste pakket aan aanpassingen

Het gaat om een 50-tal aanpassingen. Zo  krijgt bijvoorbeeld een (school)lijn een ander vertrekpunt of eindpunt of rijdt de lijn een stukje anders. In deze fase gaat het om aanpassingen van een stukje van een reisweg, nooit om het volledige traject van een lijn. Een aantal (school)lijnen en varianten krijgen ook een eigen lijnnummer, zodat ze makkelijker herkenbaar zijn voor de reizigers. Zo krijgen bijvoorbeeld alle ritten die de vestigingen van het maatwerkbedrijf Bewel in Limburg bedienen, een eigen lijnnummer en komt de Bewel-vestiging in de naam van de lijn.

Het overzicht van alle aanpassingen vind je als bijlage.

In de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg gaan de wijzigingen in op 1 januari. Oost-Vlaanderen volgt op 7 januari, een paar dagen later omdat in het Gentse tijdens de feestperiode een speciale winterdienstregeling geldt.

Communicatie

Reizigers kunnen vandaag al via de routeplanner van De Lijn nakijken of er voor hun rit iets verandert. Op de www.delijn.be/nieuwenet en op de gemeentepagina’s vind je een overzicht van de reiswegwijzigingen. Klik je op het overzicht op je gemeente, dan kom je de gemeentepagina’s waar je meer details vindt inclusief indien nodig een kaartje met aanduiding van het stuk gewijzigde reisweg. Daarnaast worden deze maand aan de betrokken haltes affiches en nieuwe dienstregelingstabellen gehangen.

Wat is basisbereikbaarheid?

Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een vraaggericht, efficiënt en duurzaam openbaar vervoer waarbij het aanbod beter wordt afgestemd op de vervoersvraag van de reizigers en op de reële vervoerstromen.

Doel is om het openbaar vervoer  te versterken op drukke assen en herkenbare vervoersknooppunten te creëren die de overstap van het ene naar het andere vervoersmiddel vergemakkelijken. Via de Hoppinpunten kan de reiziger verschillende vormen van mobiliteit combineren om zijn volledige reistraject op een efficiënte manier af te leggen. Een trein-,tram- of busrit kan op die manier bijvoorbeeld gecombineerd worden met een voor- of natraject met (deel)fiets, (deel)auto, taxi of flexbus.

Wat is een vervoerregioraad?

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in een vervoerregio. De vervoerregioraad wordt de cockpit voor het mobiliteitsbeleid in de vervoerregio. Niet alleen het regulier openbaar vervoer met bus of tram, maar ook de voor- en natrajecten met (deel)fiets, (deel)auto en alle andere vervoersmodi worden gefaciliteerd. In de vervoerregioraad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus samen.

Alle gemeenten uit de regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, door de burgemeester of de schepen van mobiliteit. Daarnaast zit ook het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, Het Agentschap Wegen en Verkeer in de vervoerregioraad. De vervoerregioraad heeft het nieuw vervoerplan opgesteld en goedgekeurd voor de hele regio.

De Lijn

Deel dit artikel