De raad van bestuur van De Lijn heeft op vraag van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, de aanbestedingsprocedure van de eerste reeks elektrische bussen aangepast. De eerste 200 e-bussen zullen worden aanbesteed via een Europese openbare procedure met ruimere selectiecriteria.

De aanbestedingsprocedure van 200 e-bussen kadert in de strategie van De Lijn om op een verantwoorde en kwaliteitsvolle wijze de Vlaamse doelstellingen rond emissievrij openbaar vervoer te realiseren.

De Lijn heeft op 9 december 2020 gekozen voor een procedure waarbij kandidaat-leveranciers met referenties moesten aantonen dat ze in het verleden ervaring hebben opgedaan met soortgelijke projecten.

De minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, heeft De Lijn verzocht deze procedure stop te zetten en zo snel als mogelijk een nieuwe aanbesteding volgens de openbare procedure te lanceren.

Minister Peeters vroeg ook dat het nieuwe bestek aan alle Vlaamse busproducenten de kans moest bieden om mee te dingen met andere kandidaten. De raad van bestuur van De Lijn heeft vandaag positief gereageerd op dit verzoek.

Ondanks het positief advies ziet De Lijn wel risico's bij de procedure. De Lijn is inmiddels gestart met de aanpassing van de oorspronkelijke aanbesteding. De verruiming van de mededinging en het bijsturen van de selectiecriteria houdt in dat meer producenten een offerte kunnen indienen.

De beoordeling zal dus waarschijnlijk meer tijd in beslag nemen. De openbare procedure biedt bovendien geen ruimte tot onderhandelen met kandidaat-leveranciers over hun offerte, bijvoorbeeld inzake onderhouden performantie hetgeen in dergelijke ingewikkelde opdrachten aangewezen is om eventuele risico's beter te identificeren.

Uit de contacten van De Lijn met andere Europese openbaarvervoerbedrijven blijkt dat zij vanwege deze beperkingen niet kiezen voor de openbare procedure.

De garantie voor een succesvolle en tijdige levering van een technisch bewezen oplossing voor de implementatie van de elektrische bussen, blijft voor De Lijn cruciaal voor de uitfasering van dieselbussen en het bereiken van de vergroeningsdoelstellingen.

De nieuwe aanbesteding zal gepubliceerd worden na goedkeuring door de raad van bestuur wellicht in het tweede kwartaal van dit jaar. De gunning is voorlopig voorzien op het einde van het derde kwartaal van dit jaar.