Door de staking van vakbondsorganisatie ACOD van maandag 30 december tot en met vrijdag 3 januari verwacht De Lijn hinder voor haar dienstverlening. De Lijn betreurt ten zeerste dat deze actie haar reizigers weer zal treffen. Hoe groot de hinder zal zijn en in welke regio's en op welke dagen, is momenteel nog onduidelijk. Vanaf maandagmorgen kan de reiziger via de haltepagina op de website van De Lijn of in De Lijn-app nagaan of zijn rit rijdt.

Impact van de staking
De stakingsaanzegging van één van de drie vakbonden bij De Lijn is ingediend voor heel Vlaanderen in de periode van maandag 30 december tot en met 3 januari. Momenteel is het onduidelijk hoe groot de mogelijke hinder zal zijn tijdens deze periode. De impact van de staking kan verschillen van regio tot regio en van dag tot dag.

De reiziger kan vanaf maandagochtend 30 december op de haltepagina op de website van De Lijn (https://www.delijn.be/nl/haltes/) of in de De Lijn-app via het haltescherm opzoeken of zijn rit rijdt. Op deze haltepagina's zal hij de realtime-info vinden over de ritten die rijden.

Oudejaarsnachtaanbod

Mogelijk zal de staking ook lichte impact hebben op het oudejaarsnachtaanbod. De Lijn zal hierover begin volgende week een update communiceren.

Directie roept op tot constructieve samenwerking

De Lijn betreurt het ten zeerste dat de socialistische vakbond andermaal de reizigers in de kou wil laten staan, deze keer in volle eindejaarsperiode.

De directie blijft openstaan voor overleg, met haar medewerkers en met de sociale partner(s), en dringt erop aan om samen te werken aan de toekomst van De Lijn in plaats van destructieve acties te organiseren die het bedrijf – en bijgevolg haar vele medewerkers – ernstig kunnen schaden.