Het 'prinsheerlijk platteland de Merode' is het laatste decennium flink onder handen genomen. De Vlaamse regering en haar lokale partners, ontwikkelden het gebied tot een aantrekkelijke regio op de grens van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Verscheidene natuurgebieden werden opgewaardeerd tot hotspots voor soorten die elders in Vlaanderen onder druk staan.

Via het 'Inrichtingsplan Natuur-, landschapsherstel en onthaal de Merode' keurde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeringen goed van in totaal 734.000 euro.

Deze worden gebruikt voor het maken van ecologische en landschappelijke verbindingen van natuurkernen (450.000 euro), landschapsherstel van de site van de abdij van Tongerlo (97.000 euro) en extra onthaalzones (187.000 euro).

De natuurverbindingen worden gerealiseerd door stroken overheidsgrond natuurlijk in te richten of door stukken grond van particulieren of landbouwers via beheerovereenkomsten te ontwikkelen tot natuurlijke corridors. Doelsoorten zoals de kamsalamander, vale vleermuis en kleine ijsvogelvlinder krijgen zo meer mogelijkheden om te migreren tussen de natuurgebieden.

€97.000 voor abdij van Tongerlo

Nadat eerder al de site van de Abdij van Averbode werd heringericht, wordt ook de omgeving rond de Abdij van Tongerlo aangepakt. Ook in hier staat de symboliek van de abdij centraal in de plannen.

Rust en bezinning zijn het uitgangspunt voor de geplande landschapsverbeteringen, maar tegelijk wordt ook stilgestaan bij de sociale rol die de abdij ook vandaag nog steeds invult.

Een bezoek aan het platteland tussen de abdijen van Averbode en Tongerlo biedt dus meer dan voldoende mogelijkheden om een goedgevulde daguitstap te maken.

Speciaal voor deze bezoekers investeert Vlaanderen dan ook in het optimaliseren van enkele info- en vertrekpunten. Deze vullen de reeds gerealiseerde grote onthaalzones aan en vergroten het aanbod voor bezoekers die komen voor de natuur, de rust en de rijke geschiedenis van dit gebied.

Koen Van Den Heuvel: "Met dit inrichtingsplan voor het gebied de Merode, leggen we laatste puzzelstukken van een enorme puzzel die het laatste decennium werd samengesteld door een uitgebreid partnerschap, onder impuls van Vlaanderen.

Het verbinden van natuurgebieden biedt een duidelijke meerwaarde voor fauna & flora, waar ook de bezoeker van kan genieten." (pp)