Op maandag 10 augustus start een aannemer met de volledige heraanleg van de twee fietsoversteken ter hoogte van de spoorweg aan de Gompelbaan. Tijdens de werken moeten fietsers over de spooroverweg via de rijbaan.  Best afstappen en niet over de spooroverweg  fietsen. Je riskeert dan met je wielen in de sporen te belanden en te vallen.

De bestaande fietsoversteken in asfalt worden volledig uitgebroken en vervangen door een nieuw fietspad in grote klinkers. Daarbij maken we de scherpe bocht in de fietsoversteek breder, wat het de fietsers gemakkelijker maakt om veilig de spooroverweg te kruisen.

De werken nemen in totaal twee weken in beslag. De aannemer legt elke week één fietsoversteek volledig aan. De heraanleg moet zeker klaar zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar.

Sporen niet al fietsend oversteken

Om fietsers aan te sporen om af te stappen en te voet de spooroverweg te kruisen, plaatsen we tijdelijke verkeersborden. We hopen dat iedereen deze tijdelijke maatregel opvolgt. Omdat de sporen niet loodrecht op de weg staan, is het risico op valpartijen bijzonder groot als je de sporen al fietsend oversteekt.