Lokaal bestuur Herentals gaat in de lente de invoering van de fietsstraten in het hele stadscentrum en de Wuytsbergen-Ekelen realiseren.  Zo'n 6 maanden later volgt een eerste evaluatie en een eventuele bijsturing.

"Onze uitvoeringsdiensten bereiden de realisatie van die zones dit voorjaar volop voor, want daar horen verkeersreglementen en ingrepen in het straatbeeld bij", weet burgemeester Mien Van Olmen (CD&V).

"We zijn er ons van bewust dat niet alle straten ideaal zijn om er een fietsstraat van te maken en er bijkomende aanpassingen nodig zijn. Daarom houden we 6 maanden na de invoering een eerste evaluatie met eventuele bijsturingen. Voorafgaand aan de invoering komt er nog een uitvoerige communicatiecampagne naar de bevolking toe."

'Snelheidslimiet 30 kilometer per uur en fietsers heer en meester'

"Er komt dus overal een snelheidslimiet  30 kilometer per uur en fietsers worden heer en meester in het verkeer: het is voor auto's verboden om fietsers in een fietsstraat in te halen.

Alleen centrumstraten waar nu al een afzonderlijk fietspad ligt, vallen niet onder dat toekomstige regime.

De bewoners van Wuytsbergen-Ekelen voelen zich blijvend in de steek gelaten. Al 8 jaar.  

"Ook bij deze plannen gaat het sluipverkeer niet uit onze wijk blijven', zegt verontwaardigde bewoner Ronny G. & buren uit Wuytsbergen. 

'De stad heeft de politie gevraagd om repressief te controleren, maar de wijk is al méér dan 8 jaar zogezegd een aandachtspunt bij de politie. Veel effect zien we daar niet van. Niks effect zelfs.

En het mobiliteitsbeleid is net een voortzetting van de vorige schepen, die in opspraak geraakte en met de noorderzon verdwenen N-VA-schepen Y. Van Camp.

De huidige schepen Eva Brandwijk (N-VA) is afkomstig uit het Limburgse Genk.  Blijkbaar heeft ze ook heel weinig voeling met Hertals.  Wil ze nu de rampen van de vorige schepen wat verdoezelen en  de bloembakken hier en daar weghalen? We volgen het op de voet", besluit Ronny.