Nadat Nijlen haar zwembad moest sluiten, schoot de gemeente onmiddellijk in actie om oplossingen te zoeken. Met Herentals wordt nu samengewerkt op de korte en (middel)lange termijn.  Voor de korte termijn stelt Herentals haar nog vrije zwemuren in het Netepark ter beschikking voor scholen en sportclubs die in Nijlen zwommen.

Op (middel)lange termijn onderzoeken Nijlen en Herentals of de buitenbaden van het Netepark overdekt en verwarmd kunnen worden. Zo zouden ze buiten het seizoen heel wat zwemuren extra kunnen genereren, over vier bijkomende 25-meter banen.

Burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) : 'Ook voor vrije zwemmers'

"We hebben gepraat met andere gemeenten in de hoop om meer structurele oplossingen te vinden. Zo hebben we met het stadsbestuur van Herentals gesproken. Daar hebben ze in het Netepark een groot openluchtzwembad.

We onderzoeken nu of daar een soort luchtblaas op kan worden geplaatst, zodat het bad van oktober tot in mei overdekt kan worden en het bruikbaar zou zijn om onze zwemactiviteiten naar daar te verhuizen.

Ook vrije zwemmers uit ­Nijlen, Herentals of elders zouden er dan uiteraard terechtkunnen", zegt de Nijlense burgemeester Paul Verbeeck (CD&V).

De piste om de buitenbaden van het Netepark te overdekken met een verwarmd luchtkasteel werd alvast technisch en op vlak van veiligheid onderzocht samen met de brandweer.

Dit werd mogelijk en veilig bevonden. Het plaatsbezoek daartoe vond gisteren plaats. Dit positief advies was de voorwaarde voor beide gemeenten om het idee verder vorm te geven.

Herentals en Nijlen zullen zich nu buigen over de praktische aspecten. Afhankelijk van hoe snel deze uitgeklaard kunnen worden, kan de verwarmde koepel geplaatst worden.

Als de gesprekken vlotten, kan dat mogelijks al in de loop van dit najaar. De sportclubs, scholen en gebruikers zouden op die manier over heel wat extra water beschikken over vier bijkomende 25-meter banen.

Verwarmde koepelconstructie : luchtblaas van €200.000 

In de zomermaanden zou de verwarmde koepelconstructie weggehaald worden zodat het succesvolle openluchtzwemmen in het Netepark in het seizoen kan blijven zoals voordien.

Het gaat om een luchtblaas over het openluchtzwembad. Bouwtechnisch zou dat mogelijk zijn. De aankoop zou zo'n €200.000 bedragen.

Voor de korte termijn stelde Herentals alle nog vrije zwemuren alvast ter beschikking van de (voormalige) gebruikers van het Nijlense zwembad. Voor alle duidelijkheid: het gaat over de vrije uren zonder te raken aan de huidige invulling.

Dus aan de publieke uren en de al toegekende uren aan alle gebruikers van het Netepark, wordt niet geraakt. Zij blijven zeker van hun gebruikelijke zwemuren. Onder de gebruikers waaraan hiermee een oplossing wordt geboden, zitten heel wat scholen en verenigingen uit de Netelandgemeenten.

Voor de lange termijn leggen Nijlen en Herentals de basis om bij de renovatie/nieuwbouwprojecten van hun zwembaden af te stemmen. Herentals heeft immers renovatieplannen met haar Netepark volop in voorbereiding.

Het is duidelijk dat het aanbod en beheer van zwemwater het lokale niveau overstijgt en hiervoor bovenlokale samenwerkingen aangewezen zijn, in het belang van de scholen, watersportclubs, particuliere waterfanaten en de inwoners van het betrokken gebied.