U bent hier

'Herentalse CD&V vindt bussenrel een gemiste kans'

Herentals
08.02.2017 - 08.19u
Door: Peter Caers

CD&V-fractieleider Patrik De Cat over de bussenrel : "In het dossier van De Lijn over de verschuiving van bussen die niet langer toegelaten zijn in de lage emissie zone in Antwerpen naar de rest van Vlaanderen, is er in de afgelopen weken heel wat animo geweest. Het debat is in de pers uitvoerig gevoerd tussen 2 parlementsleden.

Dinsdagavond stond er ook een toegevoegd punt dat hierover gaat op de agenda van de gemeenteraad, ingediend door N-VA.'

Standpunt CD&V

'Het standpunt van CD&V Herentals in dit dossier: "Wij betreuren de gebrekkige communicatie die in dit dossier door De Lijn gevoerd is, wat ook zo door De Lijn erkend is. Wij respecteren de politieke vrijheid van parlementsleden in hun tussenkomsten, alsook de vrijheid tot het voeren van actie zoals dit door onze coalitiepartner gebeurd is.

Wij nemen wel afstand van deze actie om reden dat ze buiten ons medeweten – en zeker niet met onze steun – gevoerd is.

Wij vragen aan De Lijn om in de toekomst over deze materie beter te communiceren. We vragen ook met aandrang naar een plan van aanpak op de langere termijn voor wat betreft het saneren of herverdelen van het wagenpark, wanneer meer en meer steden in Vlaanderen een LEZ invoeren of wanneer de normen in de reeds bestaande LEZ in Antwerpen nog verstrengd zouden worden.

Waar gaat het nu in feite om?

De bussen die momenteel vanuit Antwerpen naar de provincie verplaatst zijn hebben officieel de Euronorm II, maar zijn al jaar en dag uitgerust met een goed werkende roetfilter. In de praktijk betekent dit dat de fijn stof uitstoot van zulke bussen vergelijkbaar is met de uitstoot door bussen met Euronorm IV.

Hun verplaatsing heeft dus eerder een formele oorzaak, en geen milieutechnische.

Het is bijgevolg ook niet zo dat de verplaatsing van de betrokken bussen zal zorgen voor een verhoogde fijn stof uitstoot in de Kempen. De invoering van een LEZ in Antwerpen zorgt er dus niet voor dat gemeenten die het verst van Antwerpen gelegen zijn, plots ontzettend vervuilende bussen zullen krijgen. CD&V zou dat ook nooit aanvaarden. Wij bepleiten consequent een duurzaam en zo emissieloos mogelijk openbaar vervoer voor àlle Vlaamse gemeenten.'

Euronorm II-bussen

'Belangrijk is ook dat de bussen met Euronorm II (én roetfilter) die nu nog rijden, al vanaf maart worden vervangen. Dit betekent dat in de gemeenten waar nu Euronorm II-bussen rijden, als eerste, de modernste, minst uitstotende voertuigen zullen ingezet worden. Het is ook dankzij het Europees klimaatfonds en de extra middelen die door minister Schauvliege werden toegekend dat de vergroening bij de lijn versneld kan worden ingezet.

Zonder deze extra middelen was deze versnelde vergroening van de vloot niet mogelijk geweest. Onder impuls van CD&V formuleerde de Vlaamse Regering overigens ook de ambitie om in de steden emissieloos te rijden tegen 2025, en in heel Vlaanderen tegen 2030. De vergroening van ons openbaar vervoer verdient dan ook beter dan het populistische verhaal dat sommige partijen in dit dossier ophangen. Voor CD&V Herentals is de dienstverlening primordiaal.

Bussen die aan aanvaardbare uitstootnormen voldoen en uitgerust zijn met de nodige technologie zoals roetfilters, zijn welkom in Herentals als deze nodig zijn om een optimale dienstverlening te verzekeren. Een lage emissiezone is slechts werkbaar en heeft enkel effect wanneer ze ingevoerd wordt voor een grotere, aaneengesloten oppervlakte. Daarom is het voor de Kempense gemeenten en kleinere steden ook niet mogelijk om dit eenzijdig in te voeren,' besluit CD&V fractieleider Patrik De Cat.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto