Het ACOD roept op tot een algemene staking in de openbare sector op dinsdag 31 mei 2022. Ook personeel van De Lijn neemt hieraan deel.

Deze actie is andermaal niet tegen De Lijn gericht, maar geldt als een signaal naar de regering omtrent o.a. de koopkracht (loonnormwet).
De staking zal de nodige hinder met zich meebrengen voor de dienstverlening van De Lijn.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseerde de voorbije weken al meerdere actiedagen. Deze keer roept het ACOD op tot een staking in de openbare sector. Deze staking vindt plaats op dinsdag 31 mei.

Door deze staking zal er hinder zijn op de dienstverlening van het openbaar vervoer in heel België.

Hoe groot de hinder op de dienstverlening van De Lijn zal zijn, en waar die het best voelbaar wordt, staat momenteel nog niet vast.

In de loop van zaterdagavond 28 mei wordt meer duidelijkheid verwacht qua opvolging van de vakbondsoproep door het personeel van De Lijn, en dus ook omtrent de omvang van de hinder.

De routeplanner van De Lijn zal vanaf zaterdagavond, zowel op de website als in de app, alle ritten tonen die zullen rijden op dinsdag 31 mei. Ritten die niet rijden, worden niét getoond.