Duitsland is bereid een voortrekkersrol te spelen in het drielandenoverleg rond het 3RX-tracé, ook bekend als het dossier van de IJzeren Rijn. Dat werd vrijdag bevestigd tijdens een overleg tussen Vlaams minister van Mobiliteit Weyts en Verkeersminister Hendrik Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Duitsland gaat nu een voorstel voor het verdere verloop uitwerken. "De discussie over de 3RX verloopt nu onder een nieuw en hoopgevend gesternte", reageert minister Weyts.

Op de historische spoorlijn van de haven van Antwerpen over de Kempen Herentals en Nederlands-Limburg tot in het Duitse Ruhrgebied rijden al sinds 1991 geen treinen meer.

De Vlaamse havens pleiten al jaren voor een heropening, maar Nederland stond op de rem omdat het historische tracé door een stiltegebied loopt.

Vlaanderen doet ook al jaren verwoede pogingen om het dossier van de IJzeren Rijn uit het slop te halen. Weyts nam het initiatief voor een vergelijkende studie.

Uit die studie bleek dat het 3RX-tracé de beste resultaten kan voorleggen. Die 'Rhein-Ruhr-Rail Connection' (3RX) loopt van Antwerpen via Herentals-Mol en Hamont naar Roermond en Venlo en uiteindelijk tot in Viersen.

Uit het studiewerk blijkt dat de 3RX dezelfde baten belooft als het historisch tracé van de IJzeren Rijn, maar dan aan de helft van de kosten.

De Duitsers zeggen nu dat zij op basis van het gevoerde onderzoek ook voor de 3RX kiezen. Op vraag van Vlaanderen is Duitsland zelfs voor het eerst bereid om een voortrekkersrol op te nemen.

Concreet zal de Duitse federale Bondsregering de leiding nemen over het drielandenoverleg tussen Duitsland (met Noordrijn-Westfalen) België (met Vlaanderen) en Nederland.

De Duitsers gaan een voorstel over het verdere verloop uitwerken. Daarbij wordt ook gekeken welke andere mobiliteitsprojecten mee kunnen genomen worden.

"Aan Duitse zijde laat men de oude terughoudendheid varen en kiest men nu ook voor de 3RX", zegt Weyts. "We zijn erin geslaagd om met het vergelijkende onderzoek een doorbraak te realiseren. Nu ontpopt Duitsland zich op onze vraag zelfs tot voortrekker. We tillen het project zo naar een hoger niveau. Dit kan een grote grensoverschrijdende mobiliteitsinvestering en een voorbeeld van goede Europese samenwerking worden.

Dat geeft hoop in een belangrijk dossier. Een extra spoorverbinding met het Ruhrgebied betekent minder vrachtwagens op o.a. de E17, de E19, de E313 en de E314." (Belga)