Aurubis bouwt een nieuwe installatie om meer nikkel en koper te recycleren in Olen.  'Het gaat om een strategisch project voor Aurubis om de recyclagecapaciteit van de belangrijke industriële metalen nikkel en koper te verhogen. Een investering van €70 miljoen.  En 35 extra jobs in Olen', weet woordvoerster Valerie Peeraer.

COO Heiko Arnold: "Opnieuw een uitstekend voorbeeld van hoe Aurubis synergieën realiseert in haar smelternetwerk en een belangrijke bijdrage levert aan de Europese circulaire economie"

Vandaag heeft Aurubis het licht op groen gezet voor het volgende project op de strategische agenda: een investering van €70 miljoen in de bouw van een state-of-the-art en energie-efficiënte bleedverwerkingsinstallatie op haar site in Olen.

In een hydrometallurgisch proces zal BOB waardevolle metalen zoals nikkel en koper recupereren uit elektrolytstromen die ontstaan in de elektrolyseafdelingen op de Aurubis sites in Beerse en Olen.

De installatie omvat een compleet elektrolytzuiveringssysteem dat bekend staat als bleedverwerking. Aurubis verwacht een EBITDA-bijdrage van ongeveer 15 miljoen euro bij de volledige exploitatie van de nieuwe installatie in het boekjaar 2025/26.

Als hoog performante metaalrecyclagefabriek in het Aurubis smelternetwerk verwerkt de fabriek in Olen, naast blister koper, jaarlijks tot 135.000 ton multimetaal recyclagematerialen en produceert ze via elektroraffinage koperkathodes, koperdraad (Rod), zuurstofvrije koperdraad (Foxrod) en staven en profielen (Bars & Profiles).

De fabriek in Beerse (het vroegere Metallo) verwerkt ruim 250.000 ton complexe recyclagematerialen en exploiteert eveneens een elektroraffinage afdeling. BOB is een belangrijke aanvulling op de Belgische productiecluster om nikkel en koper uit materiaalstromen te halen en om onzuiverheden uit de zogenaamde bleed te verwijderen.

Heiko Arnold, COO bij Aurubis Groep, beklemtoont het strategisch belang van de geplande investering: "Bij Aurubis streven we ernaar om ons industriële leiderschap op het gebied van duurzaamheid uit te breiden en voortdurend te streven naar een nog verantwoordelijker gebruik van hulpbronnen.

Met BOB introduceren we een energie-efficiënte en snelle processtap die nikkel extraheert - een onmisbaar metaal voor lithium-ion batterijen en dus een belangrijke component voor de megatrend van e-mobiliteit.

De nieuwe faciliteit in België is opnieuw een uitstekend voorbeeld van hoe Aurubis synergieën realiseert in zijn smelternetwerk en significant bijdraagt tot de Europese circulaire economie."

In het internationale smelternetwerk van Aurubis zijn er nog drie andere installaties voor de verwerking van bleed: in Hamburg en Lünen (beide in Duitsland) en Pirdop (Bulgarije).

Met de bijkomende faciliteit in Olen zal Aurubis de materiaalstroom in de hele groep nog verder optimaliseren en efficiënter maken.

"Met deze uitgebreide bleedverwerkingscapaciteit in Olen zullen we optimaal waardevolle metalen kunnen opvangen in dynamische en voortdurend veranderende recyclagemarkten en -materialen," benadrukt Inge Hofkens, Managing Director van Aurubis Olen.

"De integratie van deze state-of-the-art installatie in onze recyclageprocessen beklemtoont het streven van Aurubis om nog duurzamer te worden en het doel te bereiken om de volledige productiecyclus intern te dekken."

35 nieuwe banen in Olen

"Bovendien creëren we 35 nieuwe banen in Olen, waardoor de faciliteit nog belangrijker wordt voor de hele Groep."

Het gedetailleerde ontwerp en het studiewerk zijn net als de goedkeuringsprocessen lopende. De start van de bouw van de faciliteit is gepland voor september 2022. De inbedrijfstelling van BOB wordt verwacht in de zomer van 2024.

Aurubis in Olen stelt 600 mensen tewerk, in Beerse nog eens 450.