Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jan Bertels Vooruit : 'Stop de stilstand in Herentals, opnieuw vooruit!'

Jan Bertels Vooruit
URL

Oppositiepartij Vooruit Herentals kaart de compleet stilstaande mobiliteit in de stad aan.

Met een actie vanmiddag over de toestand van de fiets- en voetpaden op de hoek van de Sint-Jansstraat en de Herenthoutseweg wil Vooruit Herentals dit nog eens aanklagen, in de (ijdele?) hoop dat dit lokaal bestuur nog wakker schiet.

Jan Bertels, Vooruit - gewezen burgemeester : 'Het huidig lokaal bestuur geeft een massa geld uit aan allerlei studie– en consultancybureaus, maar op het terrein gebeurt er haast niets.

Mooi voorbeeld zijn de fiets- en voetpaden die niet worden onderhouden.

Vooruit Herentals-Noorderwijk-Morkhoven klaagt al sinds het begin van deze legislatuur aan dat het stadsbestuur geen moer geeft om goede fiets- en voetpaden.'

'Geschrapt in de begroting'

'Het bestuur heeft het onderhoud van voet- en fietspaden koudweg geschrapt in de begroting. Maar ondertussen zijn al wel 100.000-en euro gespendeerd aan studies, consultancy voor een mobiliteitsplan, voor een beleidsplan ruimte, voor een beleidsplan parkeren,…

Senioren, schoolgaande fietsers, mama’s met kinderwagens, inwoners met rollators, rolstoelgebruikers hebben moeite om zich door de stad te bewegen. 

Vooruit pleit voor géén studies meer en eist concrete acties van het bestuur lokaal voor veiligere fiets- en voetpaden.'

'De behoeften zijn er!'

'Het huidig bestuur kan toch niet ontkennen dat er nog behoeften zijn in onze stad: denk maar aan sommige voetpaden in de volkswijken in het centrum van Herentals (St.-Jansstraat, Schoolstraat, Stationsstraat, Wasserijstraat, Kloosterstraat, …) of de fietspaden op de Lierseweg, Augustijnenlaan-Belgiëlaan, Herenthoutseweg binnen de Ringlaan', vervolgt Bertels.

  Het bestuur kan toch niet zeggen dat alle dals daar effen liggen.'

Onze schoolgaande jeugd weet wel beter.

'Hetzelfde geldt voor onze deelgemeenten: op het fietspad van de Wiekevorstseweg word je nog altijd doorheen geschud, terwijl de plannen voor de heraanleg van het fietspad hier (en ook voor de Molenstraat, Voortkapelseweg) al sinds het begin van de legislatuur bestaan en enkel op uitvoering wachten. Not OK.

Zelfde voor het fietspad van de tweede helft van de Servaes-Daemsstraat in Noorderwijk: de betonplaten zijn overal naar boven gekomen. Ons bestuur staat er bij en kijkt er naar. Not OK.'

'Ongelooflijk en onverantwoord'

'Het gaat zelfs zo ver dat het bestuur nu letterlijk schrijft in een antwoordbrief met betrekking tot de vraag tot herstelling van kapotte kasseien aan de Zandpoort en Sint-Magdalenastraat, ik citeer : “Geen ruimte om deze herstellingen uit te voeren”.  Onvoorstelbaar en onverantwoord. Inwoners, trek uw plan en let op voor de putten. Not OK.

Vooruit Herentals heeft een andere ambitie voor onze kinderen, senioren, inwoners: échte veiligheid', onderstreept Jan Bertels.

'En een bestuur dat daar voor werkt, in daden, niet alleen met holle woorden. Een bestuur dat zelf dossiers over fiets- en voetpaden aanpakt, en zich niet verschuilt achter steeds weer een studie.

We willen een bestuur dat concreet werkt voor al zijn inwoners, dat kiest voor projecten om de stad concreet vooruit te laten gaan. Een bestuur met lokale politici die iets concreet willen doen voor onze inwoners en luistert, echt luistert naar zijn burgers.

Onze inwoners kunnen maar in onze lokale politiek blijven geloven als die lokale politiek ook iets voor hen betekent.  Dat onze politici hun borst nat durven maken, samenwerken en kiezen voor het stadsbelang in plaats van voor eigen kleine partijbelang (of nog erger, het belang van enkele individuen).

'Tijd voor het doorbreken van de stilstand, tijd om vooruit te gaan'

Geen studies meer, wel concrete actie voor veiligere fiets- en voetpaden. Vooruit met onze stad', besluit Jan Bertels.

Op de foto : Vooruit-raadsleden Jan Bertels, Rob Lathouwers en Liese Bergen vergezellen Margriet Van De Poel met haar rollator op het voetpad aan het drukke kruispunt van de Herenthoutseweg en Sint-Jansstraat.

Foto's & vid 4K Johan Temmerman / NNieuws.

URL
Jan Bertels Vooruit

Deel dit artikel