NMBS voert van 1 tot 9 april werken uit tussen Turnhout en Tielen. Dit zal problemen geven voor de mensen die in Turnhout opstappen, maar vreemd genoeg ook voor de Tielense pendelaars. De treinen van en naar Antwerpen rijden namelijk wel tot Tielen of vertrekken daar, maar de trein naar Brussel/Binche rijdt slechts tot Herentals en vertrekt ook van daar.

De reden volgens de NMBS? Gebrekkige infrastructuur en een probleem met de stiptheid van de lijn Turnhout-Binche. Laat dat nu net de dossiers zijn die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals aanklaagt: "Het is onaanvaardbaar dat de NMBS die problemen niet aanpakt, en de Kempenaar daar nu dubbel het slachtoffer van wordt. Ik zal minister Bellot hierover interpelleren".

Kempense pendelaars die in de paasvakantie de trein moeten nemen naar Brussel en dachten de werken tussen Turnhout en Tielen te kunnen omzeilen door in Tielen op te stappen, zijn eraan voor de moeite.

De trein naar Brussel/Binche zal tussen 1 en 9 april vertrekken vanuit Herentals en zal komende vanuit Brussel ook daar eindhalte hebben.

Volgens de NMBS met de volgende reden: "Deze keuze werd enerzijds gemaakt door beperkingen die voortvloeien uit de infrastructuur (enkelspoorlijn tussen Herentals en Tielen + slechts 2 sporen beschikbaar in Tielen), anderzijds is het met deze regeling de bedoeling om de treinen naar Brussel/Binche steeds stipt te kunnen laten vertrekken in Herentals.

Bijkomende reden om de relatie Binche-Turnhout slechts tot Herentals te laten rijden is omdat deze (helaas) veel meer onderhevig is aan vertragingen, waardoor het gevaar bestaat dat alles in de soep dreigt te draaien mochten we deze verbinding tot Tielen laten rijden."

De Kempenaar is dus weer maar eens – dubbel – de dupe van de gebrekkige infrastructuur in onze regio en de slechte stiptheid van de lijn Turnhout-Brussel-Binche.

Voor Van Camp geeft dit nog maar eens aan hoe broodnodig de investeringen in onze regio nodig zijn, maar ook dat de probleemlijn Turnhout-Binche moet doorgeknipt worden in Brussel. De N-VA'ster ijvert al jaren voor beide dossiers en liet ze ook optekenen als officiële prioriteiten van het Kempens spoorplatform (een verbond van Kempense burgemeesters met een station in hun gemeente, gedeputeerden, Kempense parlementsleden (over de partijgrenzen heen) en middenveldorganisatie).

"Ik weet dat het doorknippen van de lijn Turnhout-Binche tot Brussel op tafel lag bij het invullen van het nieuwe vervoersplan dat vanaf december van dit jaar zal ingaan. Spijtig genoeg is dit er uiteindelijk (nog) niet in opgenomen, en door de werkzaamheden tijdens de paasvakantie boeten we dus nog maar eens voor de slechte stiptheid van deze lijn.

Infrabel is volop bezig met het afronden van het nieuwe meerjareninvesteringsplan, en we zullen mogelijk in de loop van april horen wat er voor onze regio uit de bus gaat komen.

Ik push in elk geval onze Kempense dossiers via alle kanalen, maar ik moet wel zeggen dat ik niet de indruk heb dat de stadsbesturen van Herentals en Turnhout volop mee aan deze kar trekken. Ik kan dat enkel maar betreuren", aldus Van Camp. Van Camp gaat in elk geval minister Bellot in het parlement attenderen op de regeling die er deze paasvakantie genomen wordt en erop wijzen dat het aanslepen van deze dossiers de Kempenaar er nu dubbel voor boet. (rr)