Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Marianne Verhaert : "Grobbendonk en Nijlen vragen gesprek met De Lijn"

Marianne Verhaert

De gemeenten Grobbendonk en Nijlen uiten hun bezorgdheid over de recente aankondiging van de nieuwe dienstregeling van De Lijn. Sinds de communicatie hierover krijgen de gemeenten veel meldingen en klachten van inwoners. Vooral de andere route die buslijn 150 vanaf 6 januari tussen Lier en Herentals zal volgen, zorgt voor ongerustheid.

Die buslijn is voor veel inwoners uit Nijlen en Bouwel cruciaal om zich te verplaatsen.  

Eerst het goede nieuws: Het nieuwe vervoersplan is voor Bouwel en Grobbendonk over het algemeen een grote verbetering. Meerdere buslijnen zullen een verhoogde frequentie kennen, wat past in het plan van De Lijn om te investeren in meer en snellere bussen op de hoofdlijnen. Voor de schoolgaande jeugd wordt de verbinding met Herenthout en Heist-op-den-Berg uitgebreid.

Er komt vanaf 6 januari een buslijn voor beide richtingen met 6 ritten per schooldag, dus niet enkel meer naar de scholen van Vorselaar zoals voorheen. Hierdoor is er ook een betere verbinding met het station van Bouwel. Ook de lijn tussen Lier – Nijlen – Bouwel - Grobbendonk - Vorselaar krijgt een frequenter aanbod, met vroegere en latere bussen, inclusief ritten op zondag. De buslijnen richting Antwerpen behouden hun huidige schema.  

Al kan niet iedereen zich vinden in het nieuwe plan: een aantal reizigers van buslijn 150 zien hun verbinding wegvallen.

‘Veel bewoners uit Bouwel maken gebruik van deze buslijn voor hun verplaatsingen naar Herentals en Lier. De huidige frequentie van 1 bus per uur wordt vanaf 6 januari teruggebracht tot slechts 1 ochtend- en 1 avondrit, op maat van de schoolgaande jeugd. Langs deze lijn zijn echter woonwijken en een woonzorgcentrum gelegen die verder van de dorpskern liggen.

Die bewoners die nu de bus gebruiken om naar Herentals, Lier of het centrum van Grobbendonk te gaan zullen moeten gebruik maken van de flexbus om dan over te stappen in Grobbendonk om verder te reizen naar Herentals of Lier. En dat is zeker geen evidentie, vooral niet voor ouderen en minder mobiele inwoners’, betreurt burgemeester Marianne Verhaert.

De logica achter de omvorming van de buslijn 150 is dat deze parallel liep aan de treinverbinding. Ik heb me in de vervoerregio altijd verzet tegen die argumentatie. Niet iedereen woont in de directe omgeving van het station of is in staat er te geraken. Bovendien verplicht je reizigers van De Lijn om ook een NMBS-abonnement te hebben en tot slot kan je bezwaarlijk zeggen dat de NMBS een volwaardig en stipt alternatief is voor de Kempense reiziger.’ 

De gemeente vreest bovendien dat de beperking tot 1 ochtend- en 1 avondrit ook problematisch is voor de schoolkinderen. Velen volgen STEM- en praktijkgerichte opleidingen die niet eindigen op reguliere schooltijden.

Hierdoor bestaat het risico dat ze niet meer met de avondrit van de buslijn naar huis kunnen en op zoek moeten gaan naar een alternatief, zoals de auto. 

Ook voor Nijlen heeft de aangepaste route gevolgen: ‘Wij zijn in de eerste plaats zeer tevreden dat Bevel eindelijk een vaste busverbinding krijgt via de oude buslijn 150. Deze deelgemeente had immers, in tegenstelling tot Nijlen en Kessel, geen frequente busverbinding, enkel tijdens de schooldagen passeerde er in de ochtend- en avondspits een bus.

Samen met het verhoogd aantal ritten van lijn 152 is dit een grote verbetering voor onze gemeente,’ stelt Victor De Groof, schepen van mobiliteit in Nijlen. ‘De inwoners in het oosten van Nijlen, richting Grobbendonk, zullen tijdens de daguren voortaan wel de bus in het centrum moeten nemen om zonder overstappen in Herentals te geraken.’ 

‘Als lokaal bestuur streven we ernaar het gebruik van openbaar vervoer te bevorderen, maar dit is nu wel een uitdaging. We krijgen veel vragen van inwoners waar we met de info die we ter beschikking hebben een zo goed mogelijk antwoord op proberen te bieden. Dat de applicaties die De Lijn ter beschikking stelt, waaronder de Hoppin-app, onvoldoende werken helpt daarbij uiteraard niet.

Daarom vragen we dringend een gesprek met De Lijn om te onderzoeken wat mogelijk is voor deze buslijn’, besluiten burgemeester Verhaert en schepen De Groof. 

De Lijn

De Lijn

Marianne Verhaert

Deel dit artikel