Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Marianne Verhaert : "Grobbendonk versterkt verkeersveiligheid en leefkwaliteit - uitbreiding Zone 30 en Bovenpad wordt fietszone"

Marianne Verhaert

De gemeente Grobbendonk neemt het initiatief om de verkeersveiligheid en leefkwaliteit te verbeteren door de uitbreiding van de zone 30 en het omvormen van Bovenpad tot een fietszone.

“We hechten veel belang aan verkeersveiligheid en zetten naar aanloop van de start van het schooljaar hiermee bijkomende stappen om de verkeersveiligheid te verhogen”, aldus burgemeester Marianne Verhaert.

“In de Schransstraat en ter hoogte van het Astridplein, waar verschillende weggebruikers samenkomen, is het delen van de beschikbare ruimte een essentiële uitdaging.

Fietsers, waaronder schoolgaande jongeren, delen de weg niet alleen met personenauto's, maar ook met bussen van De Lijn en lokaal vrachtverkeer. Om de veiligheid van iedereen te waarborgen, is het vanaf september belangrijk dat de maximumsnelheid verlaagd wordt naar 30 km/uur”, vervolgt Verhaert (GiB).

Daarnaast wordt de verlaagde maximumsnelheid van 30 km/uur ook geïmplementeerd in de omliggende woonwijken met bestemmingsverkeer. Dit draagt bij aan het versterken van de leefkwaliteit voor de bewoners.

“Om de overgang naar de zone 30 te markeren, zullen er enkele aanpassingen aan de weginfrastructuur worden gemaakt, zodat elke weggebruiker op de hoogte is van de nieuwe snelheidsbeperking. We willen iedereen vragen om zich aan deze nieuwe snelheidsbeperking te houden en zo bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid en leefkwaliteit in onze gemeente.”

Daarnaast kondigt de gemeente aan dat Bovenpad vanaf 21 augustus wordt omgevormd tot een fietszone. Deze maatregel maakt deel uit van het streven naar een verhoogde verkeersveiligheid in de gemeente. Het herinrichten van Bovenpad als fietszone is een stap om de ruimte voor zwakke weggebruikers, zoals bewoners, schoolkinderen en recreatieve fietsers, te vergroten en veiliger te maken.

Dit is een eerste stap in een breder proces, waarbij de gemeente samen met de betrokkenen verdere verbeteringen op het gebied van leefkwaliteit en verkeersveiligheid wil realiseren. Tijdens dit proces willen we buurtbewoners en weggebruikers niet in de kou laten staan. Daarom is gekozen voor deze overgangsmaatregel, in afwachting van een volledige herinrichting.

Om tegen 1 september iedereen terug veilig te kunnen laten starten op school richt de gemeente elke schoolomgeving ook uniform in. “Tegen het nieuwe schooljaar zullen, naar analogie met de Mariaschool ter hoogte van de Bergstraat, alle schoolomgevingen uniform aangeduid worden.

Met deze inrichting vragen we je om je snelheid te beperken tot max. 30km/uur en zo bij te dragen tot een kindvriendelijke schoolomgeving”, besluit schepen van onderwijs Brent Wouters.

“Ik wil alvast alle inwoners en weggebruikers bij voorbaat danken voor hun medewerking en inzet om de verkeersveiligheid en leefkwaliteit in de gemeente te verbeteren. Samen streven we naar een veilige en aangename omgeving voor iedereen.”

Bovenpad, Grobbendonk, België

Marianne Verhaert

Deel dit artikel