Een deel van de fietsostrade tussen Balen en Herentals is sinds 2 weken geopend. Het traject bevat de enigste overweg in de Kempen die nog steeds niet is uitgerust met slagbomen.

Onbegrijpelijk vindt Kamerlid Marianne Verhaert (Open Vld). Zij vraagt Infrabel om slagbomen te plaatsen tegen de opening van de volledige fietsostrade.

Sinds 2 weken is de fietsostrade F105 tussen Balen en Herentals deels geopend.

Na 2 jaar werken is het traject tussen Geel en Olen klaar en kunnen heel wat fietsers gebruik maken van de snelle fietsverbinding die langsheen spoorlijn 15 loopt.

Hekwerk tussen het fietspad en de sporen moet de veiligheid voor de fietser garanderen. Behalve aan de overweg met buurtweg nummer 140, een trage verbinding tussen Rauwelkoven en de campus Thomas More, de enige publieke overweg zonder slagbomen in de Kempen.

'In het verleden werd deze overweg amper gebruikt en was er geen noodzaak om slagbomen te plaatsen', zegt Marianne Verhaert, Kamerlid voor Open Vld. 'Maar met de komst van de fietsostrade zal deze overweg vaker gebruikt worden.

Als veiligheidsvoorwaarde vroeg Infrabel om langs het hele traject hekwerk te voorzien langs het spoor. Een tijdrovende en dure job. Dat Infrabel het nu nalaat om tegen de opening van de fietsostrade slagbomen te voorzien gaat er niet in.

Dagelijks maken heel wat fietsers die richting campus Thomas More fietsen gebruik van de overweg. En net zwakke weggebruikers lopen het grootste gevaar bij overwegen."

Uit cijfers van Infrabel blijkt namelijk dat er vorig jaar 45 ongevallen aan overwegen met 7 dodelijke slachtoffers en 6 gewonden waren.

Dat zijn meer ongevallen dan vorig jaar maar minder dodelijke slachtoffers. 8 ongevallen gebeurden met zwakke weggebruikers met 6 dodelijke slachtoffers (5 voetgangers en 1 fietser).

Daarmee lopen fietsers en voetgangers het grootste risico bij een aanrijding. Het niet respecteren van de verkeersregels is en blijft de hoofdoorzaak van de ongevallen aan overwegen.

"En net dat gebeurt het vaakst wanneer er geen slagbomen zijn. Zwakke weggebruikers krijgen sneller een vals gevoel van veiligheid en beslissen sneller om toch over te steken, ook al staan de lichten op rood. Zeker met slecht weer worden sneller impulsieve beslissingen genomen, vaak met zeer grote risico's." vervolgt Verhaert.

Daarom vraag ze aan Infrabel en de minister van Mobiliteit om deze overweg veiliger te maken en uit te rusten met slagbomen.

Een fysieke barrière doet fietsers beter nadenken over de gevaren. Tegelijk vraagt ze om nieuwe verkeerssituaties aan overwegen sneller mee te nemen in de beslissing om overwegen veiliger te maken en niet enkel middelen vrij te maken voor de sluiting van overwegen.

"Infrabel wil de meeste overwegen afschaffen of ondertunnelen. Een plan dat beetje bij beetje vorm krijgt en nog zeker 10-tallen jaren zal duren. Maar op korte termijn lijkt men de investeringen in veilige overwegen uit te stellen.

We zien dit hier langsheen de fietsostrades maar ook bijvoorbeeld in havengebied. Investeringen in bestaande overwegen moeten dringend en sneller gebeuren,' besluit Marianne Verhaert.

Uit cijfers die het parlementslid bij de minister opvroeg blijkt dat nog steeds 18% van de openbare overwegen niet uitgerust zijn met een slagboom.

72 overwegen hebben zelfs geen enkele signalisatie. Overwegen die gebruikt worden voor goederenverkeer – vaak in Havengebied – zijn hierbij niet meegerekend, aangezien deze amper over een veilige signalisatie noch slagbomen beschikken. (mv) Foto's : Marianne Verhaert bij de spoorovergang aan Rauwelkoven Geel/ Nnieuws.