De wijk Wuytsbergen-Ekelen wordt 'geplaagd' door sluipverkeer. In zowel 2016 als begin 2020 werden tellingen uitgevoerd, die tot 40% van de duizenden geregistreerde voertuigen aanduidde als "sluipverkeer".

'Dit zorgt voor overlast en onveilige situaties', zegt burgemeester Mien Van Olmen.  'Op vraag van en na verschillende overlegmomenten met de buurt en tellingen waaruit de problematiek groot blijkt, nam de stad een gespecialiseerd bureau onder de arm om oplossingen uit te tekenen.

Een eerste stap hierin is een proefopstelling van een filter die sluipverkeer volledig weert. Boombakken op het kruispunt Wuytsbergen/Vogelzang zorgen ervoor dat fietsers en voetgangers veilig kunnen passeren, maar auto's niet.

Dit gaat op 5 november in en loop tot de zomer van 2021.

Deze kon niet zoals gepland, aansluitend op de contactmomenten met de buurt in maart doorgaan omwille van corona.

Omdat deze coronamaatregelen blijven aanhouden, stelt het studiebureau en onze participatieambtenaar een corona-proof aanpak voor zodat het traject niet nog verder vertraging oploopt voor de buurt. Deze week ontvingen alle bewoners nog eens alle informatie in de bus.

Op www.pakherentalsaan.be kunnen ze zich registreren voor de digitale infosessie over de aanpak en de resultaten van de tellingen. Bewoners kunnen tijdens de online sessie ook vragen stellen. Deze gaat online door op 17 november, maar kan ook later (her)bekeken worden.

Burgemeester Mien Van Olmen : "Op het participatieplatform www.pakherentalsaan.be kunnen alle ervaringen, opmerkingen en suggesties doorlopend gedeeld worden.

Deze worden meegenomen in de evaluatie. Uiteraard kunnen ze ook doorgegeven worden via alle vertrouwde kanalen, voor wie bijvoorbeeld minder goed mee is in het digitale gebeuren.

Wie graag nog actiever en nauwer wil meedenken, kan zich inschrijven voor de begeleidingsgroep op www.herentals.be/wuytsbergen-ekelen."

Alle belanghebbenden in de buurt (zoals de bedrijven, het WZC, ...) ontvingen deze informatie ook zodat ze tijdig de proefopstelling kunnen communiceren. Wie de communicatie via de stedelijke informatiekanalen, papieren briefwisseling, bedrijven en de pers toch miste, wordt op voorhand op de hoogte gebracht met aankondigingsborden.

Bereikbaarheid van de woningen

De Zaatweg, Peerdsbosstraat, De Roest, Vuilvoort, Ijzergieterijstraat, Spoorwegstraat, Moserstraat, Bakendonk en Wuytsbergen van huisnummer 2 tot en met 136 en van huisnummer 1 tot en met 191 zijn te bereiken via De Zaatweg.

De Beukelaer-Pareinlaan, Montezumalaan, Langegeer, Ekelstraat, Turfkuilen, Laarberg, Vogelzang, Lenteheide, Goorkens, Fierland, Schonendonk, Klapvekens, Ekelenberg, Kleine Ekelstraat en Wuytsbergen van huisnummer 146 tot en met 200 en van huisnummer 231 tot en met 269 bereikt u via De Beukelaer-Pareinlaan.' (pp)  Foto : in het verleden gebeurden er in de Wuytsbergen ongevallen met fietsers en wagens (2017/05) door de gevaarlijke opstelling / Nnieuws archief.