Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits heeft samen met de horecasector en verschillende diensten een actieplan uitgewerkt. De invulling van vacatures en inspanningen om tijdelijk werklozen in de sector te houden krijgen daarbij aandacht.

Via trajecten, extra workshops en bijkomende opleidingen komt er een extra aanbod voor ervaren horecamedewerkers. Daarnaast worden er ook digitale "learning snacks" ontwikkeld die over ondernemerschap, rendabiliteit, ergonomie en duurzaamheid gaan.

"De horecasector is zwaar getroffen door corona. Ondanks de lange sluiting, is het belangrijk om naar de toekomst te kijken, naar een veilige heropening van de sector. Heel wat werknemers hebben intussen andere oorden opgezocht.

We bereiden ons voor op een veilige en duurzame heropening. Samen met de sector, met VDAB nemen we nu verschillende concrete initiatieven." - Hilde Crevits

Door de lange sluiting van de horeca zijn er heel wat werknemers die een carrièreswitch hebben gemaakt. Door de uitstroom van personeel en de dalende instroom is de kans groot dat vacatures in de horeca moeilijker zullen worden ingevuld en er dus nog meer knelpuntvacatures zullen zijn.

Om de vacatures in de toekomst – wanneer het kan - in te vullen slaat minister Crevits de handen in elkaar met de horecasector, VDAB, en verschillende opleidingsdiensten.

Van groeitrajecten tot learning snacks

Om op korte termijn in te spelen op de bestaande noden zal er een bijkomend opleidingsaanbod komen.

Zo organiseert VDAB naast workshops groeitrajecten van 'keukenmedewerker naar hulpkok' en van 'zaalmedewerker naar hulpkelner' om ervaren horecamedewerkers in een verkort traject naar een hoger jobprofiel toe te leiden. In samenwerking met de Syntra's zal er een bijkomend opleidingsaanbod aan groeitrajecten worden gerealiseerd.

Er komt eveneens een uitbreiding van het digitale opleidingsaanbod onder de vorm van "learning snacks" voor een breed publiek van werkzoekenden, werknemers en ondernemers waarmee ze competenties zoals rendabiliteit kunnen versterken, zowel voor kortlopende opleidingen als voor langdurige opleidingen.

Momenteel worden er ook digitale infopakketten ontwikkeld om mensen te informeren over de belangrijkste horecaberoepen. Dit zou het instroomproces moeten versterken.

Een denkpiste is de realisatie van een mobiele opleidingsunit die volledig uitgerust is met horecamateriaal en die als opleidingslocatie kan ingezet worden voor workshops of om jongeren kennis te laten maken met jobs en opleidingen in de horecasector.

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: "We willen er samen met de sector voor zorgen dat alles klaar staat voor een duurzame en veilige heropening van de horeca. Samen met VDAB en met de sector is een actieplan gemaakt.

Om de komende vacatures in te vullen zet VDAB in op een IBO-offensief. IBO staat voor individuele beroepsopleiding. Werkgevers zullen actief worden benaderd omtrent hun noden op het vlak van personeel en geïnformeerd worden over de IBO-trajecten. De laatste weken vertoont het aantal vacatures bij VDAB voor de horecasector een stijgende tendens."

Ook Horeca Forma, de vormingsorganisatie van de sociale partners van het Paritair Comité 302 (ACV, ABVV Horval, Horeca Vlaanderen en Comeos) doet er alles aan om werknemers die dat wensen in de sector te houden. Zij informeren ontslagen werknemers of met ontslag bedreigde werknemers over verdere loopbaanmogelijkheden in de sector, en eventuele opleidingen die hen hierin kunnen ondersteunen.

Directeur Robin Vanderelst van Horeca Forma: "Het is Horeca Forma haar prioriteit om de uitstroom uit de sector te beperken en helpen vacatures in te vullen. Gemotiveerde, ervaren professionals waren moeilijk te vinden en willen we nu absoluut niet kwijt.

Ze zijn broodnodig voor de herstart van de sector! Via een intensieve samenwerking met VDAB begeleiden wij ontslagen horecawerknemers naar een nieuwe horecajob of naar een opleiding om zich bij te scholen in de horeca. Tijdens de opleiding behouden ze hun uitkering en worden hun onkosten vergoed.

Hierna kunnen ze versterkt opnieuw aan de slag in de sector. Meer info hierover of over het plaatsen van vacatures vind je op onze website: https://vlaanderen.horecaforma.be/