Verkeersveiligheid is een topprioriteit en handhaving blijft een belangrijk onderdeel

Jaarlijks worden er op Vlaamse Gewestwegen trajectcontroles uitgerold op basis van een prioriteitenlijst opgesteld door het Agentschap Wegen en verkeer. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters had eerder dit jaar al beslist om lokale besturen hierbij nauwer te betrekken en gaat nu nog een stap verder.

"Naast de prioriteitenlijst van AWV gaan we ook in op specifieke vragen van lokale besturen m.b.t. handhaving. Lokale besturen weten als geen ander in te schatten welke veiligheidsmaatregelen aangewezen zijn op hun grondgebied en kunnen, in de gezamenlijke strijd naar minder verkeersslachtoffers, dan ook zelf voorstellen lanceren tot het plaatsen van roodlichtcamera's, snelheidscamera's en trajectcontroles", zegt Peeters.

Al enkele jaren trekt Vlaanderen volop de kaart van trajectcontroles voor het verhogen van de verkeersveiligheid op wegen waar veel snelheidsover-tredingen worden gemaakt.

Er wordt gemeten over een langere afstand en zo vormt een trajectcontrole een efficiënte tool om verkeersongevallen op basis van overdreven snelheid te vermijden.

"Het aantal ongevallen daalt gevoelig op plaatsen waar een trajectcontrole ingevoerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich ook veel beter aan de toegelaten snelheid houden voor en na het gecontroleerde traject", zegt Peeters.

Waar een trajectcontrole precies komt, wordt bepaald op basis van objectieve elementen waarbij zowel de ongevallengegevens als snelheidsgegevens in rekening gebracht worden.

AWV stelt elk jaar aan de hand hiervan een prioriteitenlijst op met 20 locaties waar een trajectcontrole de verkeersveiligheid sterk kan verhogen. Eerder dit jaar besliste Lydia Peeters dat deze prioriteitenlijst van trajectcontroles beter afgestemd moest worden met de betrokken lokale besturen.

Het heeft namelijk geen zin om een trajectcontrole uit te rollen in een welbepaalde gemeente als het lokale bestuur er een andere mening op nahoudt.

Vlaams minister Lydia Peeters wil hierin nog een stap verdergaan en tegemoet komen aan de vele andere vragen vanuit lokale besturen of politiezones naar handhaving voor het aanpakken van verkeersonveilige situaties.

"Ik ben me er ten volle van bewust dat er naast de prioriteitenlijst van AWV ook nog andere locaties zijn waar overdreven snelheid of roodlichtnegatie verkeersonveiligheid creëert.

Het is logisch dat lokale besturen voor deze situaties vragen naar een soort van handhaving en ik wil met die aanvragen aan de slag gaan", zegt ministers Peeters.

"In 2021 voorzie ik extra middelen inzake verkeersveiligheid waaronder een bedrag van ruim 15 miljoen euro voor handhaving. Hiervan gaat er 4,4 miljoen euro naar de specifieke vragen van lokale besturen voor roodlichtcamera's, snelheidscamera's en trajectcontroles."

Er wordt gestreefd om alle installaties in 2021 te plaatsen. Bij de bepaling van de exacte locatie van de installatie zal steeds de lokale politiezone betrokken worden.

Overzicht met alle installaties in de provincie Antwerpen

Antwerpen-

Wijnegem-

N012-

Trajectcontrole

Antwerpen-

Turnhout

-N012-

Trajectcontrole

Antwerpen-

Antwerpen

-N180-

Trajectcontrole