Op 18 oktober eindigt de tweede proefopstelling met plantenbakken om de verkeersveiligheid te verhogen in Wuytsbergen-Ekelen. De plantenbakken verdwijnen, waardoor er weer doorgaand verkeer mogelijk is.

Een comité van een tiental bewoners van Wuytsbergen evalueert op 19 oktober de voorbije proefopstellingen.

Op basis van het advies van dit comité voert het stadsbestuur vervolgens een definitieve flankerende maatregel of hoofdmaatregel in, die het sluipverkeer in de woonwijk Wuytsbergen-Ekelen moet weren.

In afwachting van die beslissing laat het bestuur in de wijk alleen plaatselijk verkeer toe...

Aan de drie toegangen naar de woonwijk Wuytsbergen-Ekelen komen daarvoor de nodige verbodsborden: in De Beukelaer-Pareinlaan, aan de kruising met de sporen, in de Ekelstraat, net na de kruising van de sporen en in De Zaatweg, net na de rotonde.

De tijdelijke verkeersmaatregel gaat in op 18 oktober en geldt in de volgende straten:
De Zaatweg, Peerdsbosstraat, De Roest, Vuilvoort, IJzergieterijstraat, Spoorwegstraat, Moserstraat, Bakendonk, Wuytsbergen, De Beukelaer-Pareinlaan, Montezumalaan, Langegeer, Ekelstraat, Turfkuilen, Laarberg, Vogelzang, Lenteheide, Goorkens, Fierland, Schonendonk, Klapvekens, Ekelenberg en Kleine Ekelstraat.