Vervoerregio Kempen is de eerste Vlaamse vervoerregio met een goedgekeurd plan voor alle reguliere buslijnen van het openbaar vervoer.

"We hebben bij opmaak van dit plan rekening gehouden met objectieve parameters zoals tellingen en verkeersmodellen. Zo creëren we een maximaal aanbod rekening houdend met de beschikbare middelen", klinkt het.

Het plan treedt in werking in december 2021. De komende maanden wordt het plan voorgesteld aan burgers, stakeholders en gemeenteraadsleden.

Afgestemd op noden van de reiziger

Vervoerregio Kempen legde zichzelf duidelijke spelregels op voor de opmaak van dit plan. Het basisprincipe daarbij was het afstemmen van het openbaar vervoer van De Lijn op de noden van de reizigers, en op de andere vervoersmiddelen.

"We gebruikten daarvoor objectieve data van tellingen, verplaatsingsstromen uit verkeersmodellen en bestaande mobiliteitsplannen en studies. De belangrijkste parameter was het aantal verplaatsingen binnen de regio.

Geen politieke of lokale parameters dus, maar een verantwoorde manier om met belastinggeld om te gaan én openbaar vervoer maximaal vraaggestuurd in te richten", zegt Frank Leys, co-voorzitter van vervoerregio Kempen.

De belangrijkste speerpunten

Het openbaar vervoerplan treedt in werking in december 2021. De komende maanden wordt het plan uitgebreid voorgesteld aan burgers, stakeholders en gemeenteraadsleden tijdens infomomenten. Dit zijn de belangrijkste speerpunten.

• De verbinding Turnhout-Antwerpen krijgt een hoogfrequent aanbod met snelbussen.
• De verbinding via Wechelderzande blijft gegarandeerd in de spits.
• Lille wordt een draaischijf van routes in alle richtingen, aantakkend op bus- en treinverbindingen.

• De assen rond Nijlen worden versterkt en Balen wordt ook beter ontsloten.

• Goed nieuws voor studenten. Er komt een nieuwe lijn Turnhout-Vorselaar tussen de campussen van Thomas More-hogeschool. Het aanbod tussen Geel en Leuven wordt aanzienlijk verhoogd. Het aanbod tussen Herselt en Leuven wordt beter gespreid.

• Nieuw zijn ook de Oost-Westrelatie voor Laakdal (via Westerlo-Tessenderlo), de lijnen Hoogstraten-Malle-Herentals, Meerhout-Mol en Herenthout-Lier.

Voor Herentals komt er (in het plan van buurregio Mechelen) de langverhoopte weekendverbinding met Noorderwijk en Morkhoven.

Belangrijk: lacunes in het plan worden ingevuld met het vervoer op maat. Elke vervoerregio krijgt daarvoor vanuit Vlaanderen middelen ter beschikking stelt. De invulling van dat vervoer op maat moet de vervoerregio Kempen nog uittekenen.

Basisbereikbaarheid: vraaggestuurde mobiliteitsvisie vanuit de regio's
De vervoerregio Kempen bestaat sinds vorig jaar, bevat 28 gemeenten en telt 475.000 inwoners.

Het is een van de grootste Vlaamse vervoerregio's die werd opgericht in het kader van Basisbereikbaarheid, de vraaggestuurde Vlaamse visie op mobiliteit. Combimobiliteit staat daarin centraal: het combineren van verschillende vervoersmiddelen.

Basisbereikbaarheid vertrekt ook vanuit een regionale benadering, en dus niet langer van het louter lokale of Vlaamse perspectief. Alle 15 vervoerregio's ontwikkelen hun eigen vervoerplannen.

Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in de vervoerregioraad, net als de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel. Die raad is het officieel overlegplatform dat de beleidsvisie inzake mobiliteit voor de hele regio moet vaststellen.

Vier vervoerlagen

Het openbaar vervoer via De Lijn wordt in basisbereikbaarheid ingevuld via het kernnet en het aanvullend net.

Dat Basisbereikbaarheid bestaat immers uit vervoerlagen: het treinnet (NMBS), het kernnet (verbindingen tussen belangrijke steden), het aanvullend net (o.a. ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten) en het vervoer op maat (lokale, al dan niet private, initiatieven, zoals bijvoorbeeld de buurtbus, taxi's en doelgroepenvervoer).

De vervoerregio adviseert over het trein- en het kernnet, en stippelt zelf het aanvullend net en het vervoer op maat uit.'

Meer informatie over basisbereikbaarheid vind je op www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/.