Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nieuwe bedrijvenzone Liessel Geel zorgt voor 1.000 jobs

Liessel Geel - foto IOK

Op 19 juni 2023 ging de aanleg van de nieuwe bedrijvenzone Liessel Geel  van start. In het najaar van 2024 zijn de werken klaar.

De zone heeft een oppervlakte van 24 hectare en zorgt op termijn voor een tewerkstelling van duizend personen. Na oplevering van de werken in het najaar van 2024 kunnen de toegewezen bedrijven starten met hun bouwwerken.

Kandidaat-vestigers kregen de mogelijkheid om tot eind juni 2023 een volledig dossier in te dienen. Alle aanvragen werden getoetst aan de toewijzingscriteria en besproken met de stad.

Op basis hiervan wees IOK de 24 ha in erfpacht toe aan vier bedrijven: het consortium Stage of Mind Group/Heylen Warehouses (creatie van een Entertainment Valley), MG Real Estate (in samenwerking met logistieke dienstverlener Eutraco), Groep Bolckmans en Bleckmann (logistieke dienstverlener).

De vier bedrijven zullen op termijn duizend jobs creëren in de zone.

Volop inzetten op kwaliteit, uitstraling en duurzaamheid

De bedrijvenzone Liessel biedt enkel plaats aan grotere regionale bedrijven en kenmerkt zich door een:

  • grote oppervlakte van 24 ha (netto);
  • goede ligging en ontsluiting, op zichtlocatie langs de E313 (afrit 23);
  • hoogwaardige uitstraling, met duidelijk wegenpatroon en afgescheiden fietspaden;
  • gemeenschappelijke waterbuffering, die zeer natuurlijk wordt ingericht;
  • uitgifte via erfpacht.

Samen met de aanleg van de nieuwe bedrijvenzone komt er ook een nieuwe hoofdontsluiting, met verbinding naar de Bell-Telephonelaan. De bestaande waterloop wordt geïntegreerd in het toekomstige openbaar domein, gekoppeld aan twee grote infiltratiebekkens waarlangs ook fietsdoorsteken komen. Tot slot wordt de bedrijvenzone ingebed in een groene buffer.

De stad Geel en IOK kiezen resoluut voor een duurzame inrichting van het bedrijventerrein. Deze ambitie kregen de kandidaat-bedrijven ook mee in de toewijzingsprocedure.

“De ontwikkeling van de bedrijvenzone Liessel is een belangrijke mijlpaal voor Geel”, vertelt schepen van ondernemen Tom Corstjens. Als vierde grootste industriestad in Vlaanderen verwelkomen we graag deze bedrijven in Geel. Ze zorgen op termijn voor meer dan duizend jobs, wat goed is voor de tewerkstelling en economie in de regio."

Invulling van een grote nood aan bedrijventerreinen

De ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein Liessel in Geel is een van de laatste ontwikkelingen binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal gericht op grotere bedrijven.

Dat economische ruimte een schaars goed geworden is, vertaalde zich in de sterk dalende toewijzingen door IOK sinds 2021 en dit door een gebrek aan beschikbaar aanbod in de Kempen, zowel op vlak van lokale als regionale bedrijventerreinen. De ruimtevraag bij de Kempense bedrijven is echter veel malen groter dan het huidige en toekomstige aanbod. Met deze 24 netto uitgeefbare oppervlakte komen de stad Geel en IOK hieraan tegemoet.

“De diensten van ruimtelijke ordening van de stad werkten samen met IOK aan de uittekening van een broodnodig, modern en duurzaam bedrijventerrein”, vertelt schepen van stadsontwikkeling Bart Julliams. “Door te focussen op verstandig ruimtegebruik, ontsluiting voor fietsers en een klimaatadaptieve omgevingsaanleg ontstond er een aantrekkelijke zone voor moderne ondernemingen.”  Luchtfoto : Liessel Geel - foto IOK.

Liessel, Geel, België

Liessel Geel - foto IOK

Deel dit artikel