In de eerste 10 maanden van vorig jaar vonden er liefst 260 incidenten plaats op de spoorlijnen van en naar Herentals (Herentals-Turnhout, Herentals-Mol en Herentals-Lier). Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals aan bevoegd minister Bellot.

Het gaat vooral om treinstellen die in panne staan, defecte seinen en ongevallen aan de overwegen. Alles samen veroorzaakten die 260 incidenten bijna 9 volle dagen aan vertragingen, alleen al voor de periode van januari tot en met oktober 2016. Van Camp: "Deze cijfers maken duidelijk dat er moet blijven ingezet worden op het verbeteren en moderniseren van treinstellen én op de ondertunneling van overwegen, zoals die in Herentals."

Het traject Herentals-Lier kampt met de meeste incidenten: gemiddeld 11 per maand en dus 105 voor de eerste 10 maanden van 2016 samen. Dit traject wordt het meest geteisterd door defecten aan treinstellen (42), en storingen aan de seinen (25).

"Niet onlogisch, want dat traject krijgt ook de meeste treinen te slikken en telt ook heel wat overwegen. Het wegwerken of ondertunnelen van een aantal van deze overwegen zou hier soelaas bieden. Wat de treinstellen betreft, is er alvast verbetering op komst. Mijn pleidooi voor betere treinstellen voor onze regio is beantwoord; voor 2018 zijn er nieuwe dubbeldekkers op komst en de varkensneuzen worden volop gerenoveerd. Die renovatie heeft de nodige vertraging opgelopen, maar de eerste rijden nu al rond en vanaf nu komt er om de zes weken een gerenoveerd exemplaar bij.

De operatie zou in 2018 afgerond worden", aldus Van Camp. Gemiddeld veroorzaakt een defecte trein ruim 2 uur vertraging – dus alles opgeteld stond de Kempense pendelaar de eerste 10 maanden van 2016 bijna één dag stil daardoor.

Storingen aan de infrastructuur waren in die periode goed voor 16 uur stilstand en ook ongevallen aan overwegen (gemiddelde vertraging van bijna 4 uur voor 18 uur in totaal. Alles opgeteld: 4 dagen stilstand door incidenten op dit traject.

Ook bij de lijn Herentals-Turnhout liggen problemen met treinstellen en aan de overwegen aan het gros van de incidenten, al rijden op dit enkel spoor minder treinen. Op dit traject gaat het om gemiddeld 7 incidenten per maand, met een totaal van 66 van januari tot oktober 2016.

Totale stilstand door alle incidenten samen voor de eerste tien maanden van 2016 is bijna 2 dagen. "Voor deze lijn is het probleem vooral het enkel spoor, waardoor het puzzelen is om alle treinen erlangs te krijgen en bij incidenten een kettingreactie optreedt.

Oplossing is hier een verdubbeling van het spoor tussen Herentals en Turnhout, een vraag die onze Kempen al lang stelt en ik ook vaak onder minister Bellot zijn neus schuif. Zo'n verdubbeling van de sporen zou ook het treinaanbod in onze regio verbeteren, wat vandaag beperkt is doordat dit enkel spoor niet meer treinen aankan."

Ook het traject Herentals-Mol heeft vooral te kampen met problemen aan treinstellen (31 incidenten, goed voor 15 uur aan vertraging) en ongevallen aan overwegen (18 incidenten, goed voor 15 uren aan vertraging). Gemiddeld gaat het hier om 9 incidenten per maand, met een totaal van 89 incidenten van januari tot en met oktober 2016, goed voor een stilstand over die tien maanden van zo'n drie dagen.

Van Camp besluit: "De verbeteringsoperatie qua treinstellen in onze regio is een pluspunt, want het risico op defecten is lager bij nieuwere stellen. Nu moet de minister nog verder werk maken van het wegwerken of ondertunnelen van overwegen, zoals aan de Belgiëlaan en de Poederleeseweg. Deze cijfers tonen aan dat het niet alleen noodzakelijk is voor een leefbare mobiliteit in en door Herentals, maar ook om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren. Ik blijf hierop hameren in Brussel en bij de NMBS."