NMBS versterkt haar treinaanbod de komende jaren structureel, met 5%, wat neerkomt op 1000 extra treinen per week.

Vanaf 12 december gaat de volgende stap van het nieuwe Vervoersplan in, met een verbeterd aanbod.

En ook in deze moeilijke coronatijd is dat meteen voelbaar. Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: "Als minister van Mobiliteit heb ik uitdrukkelijk aan NMBS gevraagd om haar vervoersplan voor 2022 toe te passen.

Om meer mensen te overtuigen om de trein te nemen, is het belangrijk dat het treinaanbod structureel versterkt wordt. Dit is ook mijn ambitie: meer treinen, meer klanten voor NMBS, minder CO² uitstoot en files, en ook meer eigen middelen voor NMBS en Infrabel.

Samen met de federale regering wil ik van de trein de ruggengraat van onze mobiliteit maken. De federale regering wil volop inzetten op de overstap naar meer duurzaam vervoer en de trein speelt daarin een belangrijke rol."

Minister Gilkinet ziet in deze structurele verhoging dan ook een nieuwe stap in de goede richting. Voor hem is een verbeterd treinaanbod waarin de klant centraal staat een cruciaal speerpunt.

Zo komt er een nieuwe IC-verbinding tussen Antwerpen en Hasselt. Ook wordt de frequentie van de treinen tussen Brussel en Charleroi opgedreven naar een trein om het half uur.

De trein tussen Borgworm en Luik wordt tijdens de week verlengd tot Seraing en Flémalle-Haute en de frequentie wordt verhoogd tot 2 treinen per uur. En voor het S-aanbod rond Brussel komen er vroegere en latere treinen.

Tijdelijke aanpassingen in coronatijd Spijtig genoeg slaat de coronapandemie op dit moment ook hard toe bij NMBS. De minister is zich bewust van de uitdagingen die dat meebrengt voor de spoorwegonderneming.

Hij betuigt dan ook uitdrukkelijk zijn solidariteit met de medewerkers van NMBS: “Al mijn steun aan het treinpersoneel dat nu, net als de rest van de samenleving, hard getroffen wordt door de pandemie.

Dankzij hen hebben de treinen al die maanden in alle veiligheid kunnen rijden. NMBS moet zich nu noodgedwongen organiseren om het treinverkeer zo vlot mogelijk te laten rijden, ook in deze moeilijke omstandigheden.

Voor reizigers is het belangrijker om vooraf te weten op welke trein ze kunnen rekenen, zodat ze niet geconfronteerd worden met onverwachte problemen. Maar wij doen er alles aan om zo snel mogelijk opnieuw alle treinen in te zetten. Samen werken we aan de trein van de toekomst.”

De minister wil er alles aan doen om in de toekomst nog meer mensen naar de trein te halen en werkt daarom samen met NMBS om in te spelen op de veranderde vraag van de reizigers in een context van toegenomen telewerk.'

Klant centraal

'Tegelijkertijd worden op dit moment ook de contracten van openbare dienst onderhandeld. Binnen dat kader worden afspraken gemaakt met NMBS voor de dienstverlening van de toekomst.

Minister Gilkinet wil resoluut de klant centraal zetten. Een versterkt aanbod is voor hem daarin een speerpunt. Georges Gilkinet : “De federale regering investeert volop in de trein, want één euro investeren in het spoor brengt drie euro op.

Ik wil dan ook dat elke euro optimaal ingezet wordt, voor een betere dienstverlening aan de klant, met meer treinen, en vroegere treinen, vlotter toegankelijke treinen met een aanbod dat goed georganiseerd is.'  Foto Johan Temmerman/NNieuws/ GG.