Een tijdje terug kreeg de Kempen het heugelijke nieuws dat de varkensneuzen, die rijden op de lijnen Turnhout-Herentals en Turnhout-Binche, gerenoveerd zullen worden.  In december zal het eerste, vernieuwde exemplaar te bekijken zijn in onze streek.

Tegen 2020 zouden de rode varkensneuzen dan helemaal verleden tijd moeten zijn.

Maar dat is niet alles, want naast de varkensneus rijdt er nog een 2e type trein op de 2 vernoemde lijnen, namelijk de grijze M4 stellen, die net als de varkensneuzen ook al heel wat jaren op de teller hebben.

Yoleen Van Camp, federaal parlementslid voor N-VA: "Het risico bestond dat, als we in 2020 de gerenoveerde varkensneuzen zouden hebben, dat dan de problemen zouden beginnen met de andere treinstellen.

Minister Galant bleef niet doof voor deze bekommernis en liet mij weten dat vanaf 2019 de grijze M4 stellen zullen verdwijnen op de lijnen in de Kempen en vervangen zullen worden door M7 stellen.

Dat zijn nieuwe dubbeldekkerstreinen waarvan de NMBS er dit jaar 450 heeft besteld bij Bombardier in Brugge. De dubbeldekker keert binnen een paar jaar dus volwaardig terug naar de Kempen, en wat nog meer is, vanaf 2020 zullen we vanuit de Kempen dus ofwel met gerenoveerde treinstellen ofwel met nieuwe treinstellen naar Brussel en Antwerpen kunnen."

200-tal incidenten op lijn Herentals-Turnhout de voorbije 5 jaar

Van Camp bepleit ook de langgevraagde ontdubbeling van het spoor tussen Herentals en Turnhout, en minister Galant heeft vandaag woensdag in de commissie infrastructuur aan de hand van cijfermateriaal nog extra munitie gegeven om deze vraag kracht bij te zetten.

Het blijkt namelijk dat, de voorbije 5 jaar, het treinverkeer tussen Herentals en Turnhout al 200 keer volledig stillag omwille van een incident. Dus 40 incidenten per jaar, gemiddeld één om de 9 dagen.

"Dit zijn toch vrij hallucinante cijfers", aldus Yoleen Van Camp. "Dit wil zeggen dat het woon-werkverkeer over de voorbij 5 jaar maar liefst tussen Here1,5 maand tijdelijk heeft plat gelegen tussen Herentals en Turnhout. Aangezien er geen mogelijkheid is om uit te wijken naar een tweede spoor, ligt alles dan stil en dienen er bussen ingelegd te worden.

Dit zorgt steeds voor chaos en enorme vertragingen waardoor de Kempense pendelaar in de kou blijft staan. In december gaan we meer te weten komen over de plannen voor een tweede spoor, maar de noodzaak is nu wel voor iedereen duidelijk denk ik."

Goede hoop voor ondertunneling overwegen Herentals
Er is ook goede hoop dat de ondertunneling aan station Herentals er komt. Hoewel minister Galant benadrukte dat het definitieve investeringsplan pas eind 2015 wordt voorgesteld, liet zij duidelijk verstaan het belang van station Herentals te onderkennen. 

De minister zei daarover: "Het station van Herentals bevindt zich in een knooppunt van spoorlijnen. Het oefent door zijn centrale ligging op het regionale spoorwegennet in de Kempen een grote aantrekkingskracht uit.

Naast de bediening van lokaal Herentals, dus ook vertrek- en aankomststation voor reizigers die wonen in omliggende gemeentes in Neteland, in een straal tussen 3 tot 15 km. Onze constante pleitbezorging voor de Kempen begint goed zijn vruchten af te werpen", besluit de Kempense Van Camp tevreden.