De spooroverweg Vossenberg zou tegen 2023 ondertunneld moeten zijn.  'De timing voor het vervangen van de overweg Vossenberg door een tunnel - als alles volgens planning verloopt - is voorjaar 2022', zegt Thomas Baeken van Infrabel.

'In het najaar van 2022 wordt de tunnelkoker onder de sporen geschoven. In de tweede helft van 2023 zou alles klaar moeten zijn.'

Het aanschuiven en filevorming blijft er een probleem dat zich ook geregeld aan andere Herentalse spooroverwegen voordoet, aan de Poederleeseweg en de Lichtaartseweg.

Maar daar blijft een oplossing voorlopig uit. (nl-infrabel) Foto Johan Temmerman/ archief Nnieuws.