Het schepencollege van Mol geeft een positief advies om de ondergrondse perrontunnel te verlengen tot parking Keirlandse Zillen.

Hierdoor ontstaat er een rechtstreekse onderdoorgang over de lengte van alle negen sporen.

NMBS diende hiervoor een vergunningsaanvraag in. De uiteindelijke beslissing over de vergunning wordt genomen door de Vlaamse overheid. We hopen alvast op een snelle realisatie.

Het gemeentebestuur is al jarenlang vragende partij om de huidige perrontunnel door te trekken tot aan parking Keirlandse Zillen. Wie momenteel deze grote randparking ten noorden van het Centrum gebruikt moet bovengronds omwandelen via de Turnhoutsebaan en de spooroverweg richting de stationsomgeving.

Na het doortrekken van de tunnel onder de sporen zijn de verschillende reizigersperrons rechtstreeks vanaf de parking bereikbaar.

Snellere bereikbaarheid perrons

De werken omvatten het doortrekken van de huidige perrontunnel op hetzelfde ondergrondse niveau onder de verschillende goederensporen tot aan parking Keirlandse Zillen. De doodlopende tunnel is momenteel uitsluitend via het Statieplein bereikbaar per trap en een lift. De tunnel leidt je ondergronds naar perron 2 en 3.

Na het doortrekken van de tunnel, komt er op parking Keirlandse Zillen een tweede tunneluitgang met trap en lift. Je kan dan rechtstreeks vanaf de parking naar perron 2 en 3. Via de bestaande tunneluitgang op het Statieplein kan je naar perron 1, de bushaltes en de verdere stationsomgeving.

Parallel met het doortrekken van de tunnel voorziet NMBS ook een fietsenstalling op parking Keirlandse Zillen. Hierdoor worden de treinen ook voor fietsers uit de richting van Achterbos, Sluis of Dessel vlotter bereikbaar.

Verlengen luifel

Naast het doortrekken van de perrontunnel wenst NMBS ook de bestaande beperkte luifel boven perron 2 en 3 te verlengen met 30 meter extra.

Vergunning en uitvoering

Na het positieve advies van het college van burgemeester en schepenen hopen we dat de Vlaamse overheid snel definitief groen licht geeft. Vervolgens is het aan de NMBS om de werken uit te voeren. We ontvingen hiervoor nog geen exacte timing, maar duimen voor een snelle realisatie.