De directie veroordeelt de vakbondsacties en blijft bereid tot dialoog met de vakorganisaties. Ze erkent dat er nog werk aan de winkel is voor Techniek, maar onderstreept dat er al heel wat initiatieven lopen.

Roger Kesteloot: 'Dat de vakbonden beweren dat er al jaren niets gebeurt voor de Technische Diensten is totaal onwaar. Er is gewerkt aan het voorraadbeheer voor wisselstukken, we praten al meer dan een jaar over een nieuw loon- en loopbaanmodel, we hebben de eerstelijnsleiding versterkt, er loopt een opleidingstraject,...

Het overleg over de Technische Diensten loopt, deze week was er nog overleg en ook na de kerstvakantie is er al overleg gepland. De directie loopt dus niet weg van de onderhandelingstafel. Nu staken is totaal onverantwoord en onnodig.'

Nieuw loon- en loopbaanmodel

Het voorstel van nieuw loon- en loopbaanmodel wil technici die zich bijscholen, specifieke vaardigheden (kennen & kunnen) verwerven, extra belonen. Zo willen we mensen met specifieke profielen aanwerven en aan boord houden.

Bedoeling is om het nieuwe model eerst in te voeren voor 160 collega's en bij positieve evaluatie verder uit te rollen naar een volgende groep. De directie streeft ernaar om de cao voor het nieuwe loon- en loopbaanmodel in het voorjaar af te sluiten.

Bovendien willen we voor alle technici een opleidingsplan op maat ontwikkelen.

Werkgroepen 'beroep technieker aantrekkelijker maken'

In kader van de CAO Sociale Programmatie 2019-2020 werd er een paritaire werkgroep georganiseerd waarbij directie en vakbonden samen bekeken hebben 'hoe beroep van de technieker aantrekkelijker maken'.

Er kwamen terechte werkpunten naar boven in deze werkgroepen. De vakbonden beweren dat de directie niet naar hen geluisterd heeft en niets doet met de vragen. Het tegendeel is waar: met de werkpunten is de directie aan de slag en de resultaten van de inspanningen zijn intussen voelbaar:

Nood aan meer technici – werken op een betere instroom: het afgelopen jaar werden 144 nieuwe collega's aangeworven.

Er wordt gewerkt aan een beter onthaal van nieuwe collega's.
Meer opleiding & valoriseren van kennis: zie loon-en loopbaanmodel en opleidingsplan op maat.

Aanspreekpunten op de vloer ontbreken & nood aan meer en betere eerstelijnsondersteuning: teams kregen opnieuw een leidinggevende zodat er opnieuw een betere communicatie, aansturing en opvolging mogelijk is.

Administratieve lastenverlaging?

Er is een werkgroep aan de slag met het oog op administratieve vereenvoudiging. Doel is om volgend jaar een aantal concrete stappen te kunnen zetten die de administratieve rompslomp verminderen. Zeggen dat de directie geen oren heeft naar de administratieve last voor de technieker is dus pertinent fout.