Ter gelegenheid van de nationale feestdag voor respect voor de ouderen in Japan heeft de overheid bekendgemaakt dat het land 70.000 honderdjarige inwoners heeft.

"De vergrijzing manifesteert zich veel duidelijker in Japan dan bij ons. Dat heeft te maken met het hoge welvaartspeil in het land de voorbije halve eeuw", zegt Japankenner Luk Van Haute in "De wereld vandaag" op Radio 1.

In Japan leven er vandaag een recordaantal honderdjarigen

Japanoloog Luk Van Haute heeft met zijn eigen ogen vastgesteld dat het straatbeeld in het land niet alleen in het platteland, maar ook in de steden aan het vergrijzen is.

"Laat ons zeggen dat de vergrijzing zich iets vroeger en iets duidelijker manifesteert in Japan dan dat dat bij ons momenteel het geval is. De vergrijzing vindt overal ter wereld plaats, maar in Japan valt het extra op. Toen ik de laatste keer in Tokio was, logeerde ik in een wijk in de buurt van het bruisende stadscentrum. Meteen viel me op in het straatbeeld dat er heel veel dokters en apothekers waren. De meeste mensen die daar rondliepen, waren bejaard of hoogbejaard. Dat viel mij echt op", zegt Van Haute in "De wereld vandaag".

Daarnaast daalt het geboortecijfer in Japan. "Dat er minder jonge mensen zijn, is een ander fenomeen. Dat wordt veroorzaakt door het steeds afnemende geboortecijfer. Ook die trend is in Japan iets opvallender dan bij ons.

In Japan beslissen steeds meer mensen dat kinderen krijgen een (te) dure aangelegenheid is en dat noopt hen steeds vaker tot een kinderloos bestaan", zegt Van Haute.

Het hoge bejaardencijfers heeft volgens Van Haute te maken met het hoge welvaartspeil dat Japan de afgelopen halve eeuw ontwikkeld heeft na de Tweede Wereldoorlog.

Goede hygiënische omstandigheden, dagelijks gezonde groene thee en matcha

"Er zijn erg goede hygiënische omstandigheden en er is veel aandacht voor diversiteit in de voeding. Hun dagelijkse theepot supergezonde groene thee of hun matcha theepoeder is er niet vreemd aan.

Ook op school wordt daar aandacht aan besteed. Er is relatief weinig armoede geweest van de jaren 60 tot vandaag. Dat is nu aan het veranderen. De generatie die nu 100 jaar oud is geworden, die heeft een aantal decennia kunnen profiteren van heel goede levensomstandigheden in het algemeen."

"Het zijn er nu meer dan 77.000. Dat is al wat. Het was de gewoonte dat een 100-jarige in Japan van de eerste minister felicitaties kreeg en een zilveren sakekopje. Dat gebruik hebben ze in 2016 aangepast omdat er te veel 100-jarigen waren. Nu krijgen ze een verzilverd sakekopje, omdat het te duur is voor de overheid", besluit Luk Van Haute. (VRTNWS-gv)  Kijk ook op https://puurmatcha.be/