Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spoorbrug Lierseweg : 'De Beukelaer-Pareinlaan weldra open, jaagpad rechteroever afgesloten tot einde werken in 2024'

Spoorbrug bouw 202207

Vanaf maandag 12 december tot het einde van de werken in 2024 is het jaagpad ter hoogte van de werf op rechteroever gesloten. Het gaat om het stuk tussen De Beukelaer-Pareinlaan en de Herenthoutseweg. De Vlaamse Waterweg nv start met de voorbereiding voor de montage van de nieuwe stalen brug.

'De vernieuwde Beukelaer-Pareinlaan gaat 16 december wel open voor alle verkeer', zegt Liliane Stinissen, communicatie Vlaamse Waterweg NV.  'De werken gebeuren in het kader van de nieuwe en hogere spoorwegbrug over het Albertkanaal in Herentals door De Vlaamse Waterweg nv en Infrabel.

Tot het einde van de werken (eind 2024) is er geen fietsverkeer mogelijk over het jaagpad tussen de spoorwegbrug en de Herenthoutseweg.

De Vlaamse Waterweg nv start met de voorbereiding voor de montage van de stalen brug. Het jaagpad maakt tot het einde van de werken deel uit van de werkzone. Omleidingen voor fietsers via rechter- en linkeroever Voor fietsers zijn er deze hele periode twee omleidingen. Wie op de noordelijke rechteroever wil blijven fietsen, doet dat via De Beukelaer-Pareinlaan, Lierseweg en Ringlaan.

Wie naar de zuidelijke linkeroever wil, kan dat doen via de brug van de Lierseweg. Om fietsers veilig De BeukelaerPareinlaan te laten oversteken naar de Lierseweg, komt er een tijdelijke fietsoversteekplaats ten westen van de nieuwe spoortunnel. Afrondende werken op de Beukelaer-Pareinlaan Vanaf 16 december kan alle verkeer de vernieuwde De Beukelaer-Pareinlaan opnieuw gebruiken.

De Vlaamse Waterweg nv voert er nog enkele afrondende werken uit. Om de vernieuwde De BeukelaerPareinlaan aan te kunnen sluiten op de Lierseweg is er geen verkeer mogelijk vanaf vrijdagavond 9/12 22.30 uur tot en met maandag 12/12 04.00 uur.

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer, doorgang voor fietsers en voetgangers

De aansluiting van De Beukelaer-Pareinlaan met de Lierseweg is dus afgesloten voor alle verkeer.

Voor fietsers en voetgangers is een veilige doorgang voorzien via de parallelweg van De BeukelaerPareinlaan. Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de Ekelstraat, Vossenberg en de Koeterstraat. Nieuwe De Beukelaer-Pareinlaan De Beukelaer-Pareinlaan heeft nu na de werken een heel nieuw uitzicht. Meest opvallend zijn de nieuwe spoortunnel en het nieuwe tracé van de laan. Door het gewijzigde tracé, kan De Vlaamse Waterweg nv het Albertkanaal verbreden.

Die verbreding zal starten in de loop van 2023. De vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de laan beveiligen het fietsverkeer, zeker in combinatie met de beveiligde oversteek met middengeleider richting jaagpad.

Opwaardering Albertkanaal

De werken kaderen in de opwaardering van het Albertkanaal, waarbij de kanaalbruggen worden verhoogd zodat schepen met 4 containerlagen vlot kunnen varen. Door de nieuwe ligging van de spoorwegbrug wordt ook het spoorwegtracé aan weerskanten van het kanaal aangepast over meer dan 2 km.'  Foto : werken spoorbrug Lierseweg bouw in juni 2022 - archief - foto Johan Temmerman/NNieuws.

De Beukelaer-Pareinlaan, Herentals, België

Spoorbrug bouw 202207

Deel dit artikel