Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet werkt in overleg met de spoorbedrijven NMBS en Infrabel, de FOD Mobiliteit en verschillende stakeholders, zoals de Nationale Arbeidsraad (NAR), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en Raadgevend Comité van de Treinreizigers (RGCT) aan een ambitieuze visie voor het spoor: Spoorvisie 2040.

'Met ambitieuze doelstellingen wordt niet alleen gewerkt aan meer reizigers en goederenvervoer per spoor, maar ook aan een betere dienstverlening voor de reizigers en voor de bedrijven.

Het gaat om een stappenplan om van het spoor de ruggengraat van de mobiliteit te maken.

Georges Gilkinet: "De trein is goed voor het klimaat, onze verkeersveiligheid, onze economie, onze werkgelegenheid. Met de federale regering willen we van de trein de ruggengraat van onze mobiliteit maken.

Daarvoor tekenen we nu een langetermijnvisie uit, met ambitieuze doelstellingen en een stappenplan, om de klanten een optimaal aanbod te bieden. Als het aanbod aantrekkelijk is, wordt de keuzevrijheid groter en geven we onze economie een extra boost.

Zo wordt mobiliteit een echte vrijheid.

Een duidelijke richting en hoge ambities, met de klant centraal In de Spoorvisie 2040 staat de klant centraal.

De bedoeling is dat wie in 2040 een trein neemt, kan rekenen uit vlotte en betrouwbare overstappen: met keuze uit een maximaal aantal treinbestemmingen, met als doel in de toekomst in elk station minstens 2 treinen per uur, en ook vlotte overstappen op ander openbaar vervoer zoals bus of tram.

Daarvoor zal gewerkt worden met een systeem met overstapknooppunten. De uurregelingen van de verschillende vormen van openbaar vervoer worden op elkaar afgestemd.

Voor internationaal treinverkeer wordt concurrentiepositie met het luchtverkeer verbeterd worden met nacht- en HST-treinen naar heel Europa. De ambities die in deze Spoorvisie 2040 uitgedrukt worden, zijn hoog: meer reizigers en meer goederen op het spoor.

Het marktaandeel van de trein (het aantal mensen dat kiezen voor de trein en niet voor een ander vervoermiddel) is nu 8% en dat moet stijgen naar 15%.

Het vervoerde volume van het goederenvervoer moet verdubbelen tegen 2030. Daarnaast wordt ook gewerkt aan verbeteringen zoals een tariefintegratie, betere toegankelijkheid van treinen en stations, meer reizigerscomfort."  Foto Johan Temmerman/NNieuws.