De federale spoorwegpolitie rukt een tiental keer per jaar uit naar stations in onze regio. Dat blijkt uit het antwoord van minister Jambon op een parlementaire vraag van federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals.

De spoorwegpolitie treedt in de stations in onze regio alleen op bij ernstige misdrijven. In 2012 werd de spoorwegpolitie 21 keer opgeroepen naar de Kempen, 9 keer in 2013, 15 in 2014, 11 in 2015 en 7 in de eerste 3 maanden van 2016.

Telkens ging het daarbij om gevallen van wapenbezit, diefstal, slagen en verwondingen en afpersing in de stations Geel, Turnhout, Herentals, Mol, Kessel, Olen, Tielen, Nijlen en Bouwel.

De federale spoorwegpolitie werd in 2002 toegewezen aan de 10 grootste stations van dit land die het meest door criminaliteit geplaagd werden (Brussel-Noord, Brussel-Zuid, Charleroi, Namen, Luik, Mons, Leuven, Antwerpen, Gent en Brugge).

De veiligheid van alle andere stations – dus ook die in de Kempen – vallen in principe onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester via de lokale politie. Voor een aantal Kempense stations (Herentals, Bouwel, Olen, Geel en Mol) werden expliciete samenwerkingsverbanden afgesloten tussen het arrondissement, de lokale politie en de spoorwegpolitie om samen op te treden tegen bepaalde criminaliteit en overlast.

De federale spoorwegpolitie kan wel steeds, bij ernstige feiten, opgeroepen worden.

Van Camp: "Uit de cijfers blijkt dat alle Kempense stations bij ernstige misdrijven de federale spoorwegpolitie inschakelen, en dat een tiental keer per jaar. Geel spant de kroon met 16 oproepen de voorbije 4 jaar, waaronder gevallen van diefstal, afpersing, slagen en verwondingen en zelfs één keer een wapen getrokken.

In Herentals gaat het om 11 tussenkomsten, in Mol 10 en in Turnhout 9. In de stations van Geel en Herentals gingen de politietroepen in verschillende gevallen ook over tot arrestaties."

De spoorwegpolitie komt enkel tussen bij zwaardere criminaliteit.

De bovenvermelde cijfers betreffen die specifieke registratie, van de federale spoorwegtroepen. Yoleen Van Camp wil nu het totaal aantal misdrijven en overlast aan de Kempense stations verder in kaart te brengen en heeft daartoe de cijfers van alle politiediensten opgevraagd bij het kabinet.