U bent hier

'Stadscentrum Herentals en woonwijk Wuytsbergen-Ekelen worden fietszone : 30km/u' (1)

Herentals | Neteland
07.12.2021 - 17.03u
Door: Herman Gezelle

Het Herentalse college van burgemeester en schepenen heeft beslist om het stadscentrum van Herentals en de woonwijk Wuytsbergen-Ekelen om te vormen tot een fietszone.

Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten en er geldt in heel deze zone een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

'Deze beslissing volgt op de proefopstellingen, de mobiliteitsstudies en het inspraaktraject met bewoners uit de woonwijk Wuytsbergen-Ekelen', zegt burgemeester Mien Van Olmen. 'De stad wil deze maatregen zo snel als mogelijk invoeren en zal na nieuwjaar communiceren over de realistische timing.'

Mien Van Olmen : 'Een resolute keuze voor fietszones'

'In de zoektocht naar een veilige en aangename mobiliteitsoplossing voor de wijk Wuytsbergen-Ekelen besliste de stad om twee proefopstellingen op te zetten.

Eerst was er een proefopstelling met ANPR-camera's waarbij doorgaand verkeer wordt geweerd uit de wijk. Daarna kwam een groene verkeersfilter waarbij Wuytsbergen halverwege voor autoverkeer doodlopend werd, zodat enkel voetgangers en fietsers in beide richtingen door mochten.

Beide proefopstellingen werden geëvalueerd op basis van tellingen en metingen, maar ook op basis van de ervaringen in de wijk.

Om deze ervaringen in kaart te brengen, organiseerde de stad voor elke proefopstelling een bevraging van de wijkbewoners. Er werd ook een begeleidingsgroep opgericht met vertegenwoordigers van de buurt die het traject van nabij volgden.

Uit de mobiliteitsstudies voor de wijk Wuytsbergen-Ekelen blijkt dat tijdens beide proefopstellingen het gemotoriseerd verkeer in de woonwijk afnam. Maar uit diezelfde studies blijkt ook dat dit verkeer zich verplaatst naar de centrumstraten.

De bevragingen en de input van de begeleidingsgroep resulteerde niet in een eensgezinde conclusie.'

'Geen verplaatsing van het probleem'

'De verkeersleefbaarheid en het verkeersveiligheidsgevoel in de centrumstraten is een prioritair aandachtspunt voor het stadsbestuur', vervolgt Van Olmen.

'Daarom besloot het schepencollege om meteen zowel in de wijk Wuytsbergen-Ekelen als in de centrumstraten actie te ondernemen. Dit kunnen we samenvatten in de volgende twee beslissingen:

• Voor de woonwijk Wuytsbergen-Ekelen geldt definitief dat enkel plaatselijk verkeer de wijk mag inrijden en dat de woonwijk een fietszone wordt met een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

• Tegelijk beslist het stadbestuur dat ook heel het stadscentrum binnen de Ringlaan een fietszone wordt, met eveneens een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur

Op deze manier garandeert het bestuur dat de ingrepen in de woonwijk Wuytsbergen-Ekelen niet leiden tot een slechtere verkeersleefbaarheid en verminderde veiligheid in de centrumstraten. Bovendien draagt deze beslissing ook bij aan de ambitie van de stad om een modal shift van wagen naar fiets te realiseren.'

'Maatregelen worden geëvalueerd en indien nodig aangepast'

'De mobiliteitscel van de stad zal deze nieuwe maatregelen nauwkeurig opvolgen en monitoren', onderstreept de burgemeester.  'Het sluipverkeer wordt gemonitord, en het respecteren van de snelheidsbeperking en de fietsstraten wordt gecontroleerd.

Het studiebureau dat in opdracht van de stad het beleidsplan ruimte met deelkader mobiliteit en parkeer- en circulatieplan uitvoert, wordt geïnformeerd dat fietszones met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom, het uitgangspunt zijn in héél Herentals.

Dat geldt op die plaatsen waar er geen fietspaden zijn en het fietsverkeer zich met het gemotoriseerd verkeer moet mengen.'

'Het werk van de begeleidingsgroep'

'Het college van burgemeester en schepenen wenst uitdrukkelijk de leden van de begeleidingsgroep te danken voor het waardevolle werk en de geleverde inspanningen.

Hoewel het overleg niet tot een eenduidige conclusie leidde, zijn de reflecties en inzichten van op het terrein bijzonder waardevol. De prioriteit die wordt gehecht aan veiligheid, heeft dan ook geleid tot de genomen beslissingen voor de fietzones.

Ook bij de monitoring en de eventueel bijkomende toekomstige ingrepen die worden voorgesteld, hoopt de stad te kunnen blijven rekenen op de input en reflectie van de begeleidingsgroep', besluit Mien Van Olmen.

imageMeer nieuws

Fortino Capital neemt belang in VanRoey.be om groei te versnellen

Fortino Capital neemt belang in VanRoey.be om groei te versnellen
Geel | Kempen regio | Turnhout regio | Vlaanderen 30.06.2022 - 09.19u

Na een ongeval toch kunnen communiceren in het ziekenhuis

Geel | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 30.06.2022 - 08.58u

Zwemmer (26) komt om in Netekanaal in Ranst

Zwemmer (26) komt om in Netekanaal in Ranst
Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 30.06.2022 - 00.54u

Vorselaar zoekt partner voor padel

Neteland | Vorselaar 30.06.2022 - 00.46u

Akkerbouwbedrijf uit Laakdal levert groene stroom voor The Slope op Rock Werchter

Akkerbouwbedrijf uit Laakdal levert groene stroom voor The Slope op Rock Werchter
Kempen regio | Laakdal regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 29.06.2022 - 16.35u

De Biezenhoeve voegt als eerste Belgische melkveebedrijf nitraat toe in koeienrantsoen

EU | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 29.06.2022 - 16.07u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto