De vakbonden zijn akkoord om de stakingsactie bij De Lijn vanaf morgen te stoppen. De staking zorgde sinds 21 december in heel Vlaanderen voor hinder bij de reizigers.

Aanleiding was onvrede bij de Technische Diensten over onder meer het nieuwe loon- en loopbaanmodel. Daarover loopt overleg. De directie van De Lijn noemde de staking op dit moment dan ook totaal onnodig en onverantwoord.

Op basis van de afspraken dinsdagnamiddag besloten de vakbonden om de acties stop te zetten vanaf woensdag 30 december 2020.

De Lijn heeft toegezegd om tegen het overleg op 21 januari 2021, dat al geruim tijd stond ingepland, een en ander verder uit te werken.

De Lijn verwacht dat de dienstverlening in heel Vlaanderen vanaf morgen, woensdag 30 december, weer genormaliseerd zal verlopen conform de huidige vakantiedienstregeling.

Het voorbije jaar werd door De Lijn heel wat initiatieven ter verbetering genomen voor de Technische Diensten, zoals de optimalisering van het voorraadbeheer voor wisselstukken, versterking van de eerstelijnsleiding, opleidingstrajecten, de aanwerving van ruim 140 nieuwe technici, enz.

Over het loon- en loopbaanmodel wordt nog onderhandeld, onder meer vorige week, en was ook al een nieuwe overlegdatum geprikt voor na de kerstvakantie.

De vakbonden beslisten evenwel vorige week tot een stakingsactie met werkonderbrekingen bij de Technische Diensten. Een deel van de chauffeurs besliste daarop om mee te staken. Dit zorgde in heel Vlaanderen voor hinder voor de reizigers.