De jeugd heeft weer goesting om horeca te studeren.  De horeca-opleidingen op de secundaire school trekken weer aan, zo blijkt uit een rondvraag van Horeca Forma, de sectorale vormingsorganisatie.

Nadat vorig schooljaar al werd afgesloten met een lichte stijging, gaan de inschrijvingsaantallen nu opnieuw in stijgende lijn. De werkgelegenheid in de horeca, investeringen in nieuwe praktijkkeukens, imagocampagnes en de onderwijsmodernisering spelen een rol.

Maar vooral de herwaardering voor de horeca, trekt leerlingen over de streep.
Vlaanderen telt 32 secundaire scholen met een studieaanbod horeca. Vorig schooljaar (2020-2021) waren de inschrijvingsaantallen al met 6% gestegen, de eerste stijging in negen jaar tijd.

Bij de start van het nieuwe schooljaar 2021-2022 deed Horeca Forma een
rondvraag. 14 van de 18 geconsulteerde hotelscholen rapporteren nu in september opnieuw een stijging, waaronder Hotelschool Ter Duinen (10%), PIVA (8%), Hotelschool Gent (15%) en Talentenschool Turnhout (10%).

Maatschappelijke herwaardering voor de horeca

Er is sprake van een kentering. Horeca Forma ziet verschillende verklaringen waarom leerlingen en hun ouders weer kiezen voor een opleiding tot kok, kelner of een ander horecaberoep.

"Als maatschappij hebben we de waarde van cafés en restaurants herontdekt. Vóór de lockdown werd horeca als vanzelfsprekend beschouwd. Nu is er meer respect voor de sector en de mensen die zich inzetten voor ons vertier, omdat we het zo lang hebben gemist" zegt Robin Vanderelst, directeur Horeca Forma Vlaanderen.

Werkgelegenheid in de horeca

Sinds begin 2020 zijn er ruim 1500 werkgevers in de horecasector bijgekomen, die klaarstaan om aan te werven. Noodgedwongen hebben heel wat horecazaken zichzelf heruitgevonden.

Zij zijn zelfs sterker uit de crisis gekomen. Deze nieuwe context schept vertrouwen bij jongeren om hun horecadroom na te jagen.

Inspanningen van horeca-ondernemers

Werkgevers in de horeca ontplooien zich tot ondernemers die écht het belang inzien van hun menselijk kapitaal. Tijdens corona betrokken ze hun personeel om nieuwe gerechten te ontwikkelen, de menu te herzien, het pand op te frissen, enz.

Ook de balans werk/privé evolueert in de goede richting, bv. door meer vrije avonden, andere openingsuren en service coupé. En extra-legale voordelen zijn steeds meer bespreekbaar.

Innovatief horeca-onderwijs

Het horecaonderwijs in Vlaanderen behoort tot de Europese top. State-of-the-art
praktijkkeukens, scholen die hun eigen bar bouwen, op veel plaatsen werd er geïnnoveerd en gerenoveerd. Bovendien kunnen de studenten proeven van het echte werkleven via het (niet meer zo) nieuwe duaal leren.

Dankzij de modernisering van het onderwijs, kiezen er nu meer jonge kinderen al in de eerste graad voor het vakgebied 'Voeding & Horeca', waardoor de kans vergroot dat ze doorstromen naar de specifieke horeca-opleidingen in de
hogere jaren.

Troeven van een horeca-opleiding

De sector is tevreden met deze kentering, want geschoolde horecamensen zijn meer dan nodig. "Een horecadiploma staat voor creativiteit en een doe-mentaliteit.

Reken daar nog een portie talenkennis bij, management- en organisatie skills, sociale en communicatieve vaardigheden, en je beseft dat zo'n diploma je alles biedt om een mooie carrière uit te bouwen," zegt directeur Robin Vanderelst.

Om die troeven te promoten, werkten de hotelscholen samen met Horeca Forma en contentbureau The Fat Lady uit Gent aan een TikTok- en Facebookcampagne. O.a. 'influencer' Aaron De Groeve toonde zijn skills door bv. een gastronomische versie van 'compote met worst' in elkaar te flansen.

Definitieve inschrijvingsaantallen van dit schooljaar worden later in 2022 gepubliceerd door het Vlaams departement Onderwijs.