Federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) heeft bij nieuwbakken minister van Mobiliteit Bellot meteen de stiptheidscijfers voor de Kempense treinen voor begin 2016 (januari-februari) opgevraagd. Het jaar 2015 werd dramatisch afgesloten wat de stiptheid betrof en ook 2016 kent een rampzalige start, voor vooral de Turnhout-Binche verbinding.

Rampzalige start

Yoleen Van Camp: “Voor de Turnhout-Binche verbinding in de ochtend, zien we in januari en februari een stiptheid van respectievelijk 80% en 89%. Je kan zeggen dat we daar een positieve trend zien na het jaareinde van 2015.

Het is afwachten of dit zich zal doorzetten. Maar als we dan kijken naar de Brussel/Binche-Turnhout verbinding ’s avonds, krijgen we met bloedrode cijfers te maken. In januari haallen we daar een stiptheid van 66%, wat wil zeggen dat maar iets meer dan de helft van de treinen op tijd reed (afgeschafte treinen nog niet meegerekend!). In februari 68%, flink onder het nationaal gemiddelde van 90%.”

Op de vele vertragingen komt ook nog een onaanvaardbaar hoog aantal afgeschafte treinen. In januari telde de Binche-Turnhout verbinding 43 gedeeltelijke of volledige afschaffingen. Op de Turnhout-Binche relatie waren dat er 42. Voor beide verbindingen was er in februari wel beterschap.

Yoleen Van Camp: “Qua ritzekerheid doet de P-trein Mol-Brussel het enorm goed, met bijna geen afschaffingen in de maanden januari en februari. De reden hiervoor is het veel kortere traject dat deze trein dient af te leggen, aangezien deze niet komt uit of door spoort naar Wallonië. Duidelijk nog maar eens een bewijs dat we van die doortrekking tot Binche vanaf moeten.

Stakingwoede

Een punt dat de recente, vooral Waalse, stakingswoede onderstreept - de NMBS besliste om de Turnhout-Binche trein tot Brussel te beperken, zodat de Kempenaar alsnog in de hoofdstad geraakte, terwijl in Wallonië bijna geen enkele trein reed/rijdt.

De stiptheid van de P-trein laat ’s avonds wel te wensen over, met een gemiddelde stiptheid van 77% over de maanden januari en februari.” Nog een opvallend (slecht) cijfer, is de stiptheid ’s avonds bij de Antwerpen-Mol/Hamont verbinding. Deze komt in beide maanden niet boven de 70%.

Voor Van Camp is het duidelijk dat de Kempense verbindingen nog helemaal niet op het juiste spoor zitten: “Om positief te beginnen, wil ik zeggen dat we qua rollend materieel echt wel stappen vooruit zetten nu. De uitrol van de gerenoveerde varkensneuzen waar we zo voor geijverd hebben met alle Kempenaars samen, is volop aan de gang en ook de Desiro’s, hoewel niet meteen geschikt voor lange afstanden, zijn toch een verbetering.

Ondertunneling

Maar om nog meer structurele vooruitgang te boeken, zullen we de echte knelpunten moeten aanpakken, en iedereen weet ondertussen welke deze zijn (ondertunneling spooroverwegen Herentals, ontdubbeling spoor Herentals-Turnhout, elektrificatie Mol-Hamont,…).

Ik heb 2 weken geleden met de mensen van Infrabel en NMBS hierover een gesprek gehad, en ook via het parlement zal ik druk blijven zetten op minister Bellot. Ik zal de Kempen meteen bij de nieuwbakken minister op de kaart zetten. Als we de wegen van de Kempen naar Antwerpen en Brussel willen ontlasten, zal het aanbod en de stiptheid drastisch beter moeten”, aldus Van Camp.