De superkern heeft een aantal maatregelen goedgekeurd om de economie te stimuleren en de koopkracht te ondersteunen van kwetsbare groepen, zoals mensen met een leefloon of mensen met een handicap.

Er komt ook een tijdelijke verlaging van de btw naar 6 procent in de horeca, en mogelijk een cheque van €300 die werknemers kunnen besteden in de horeca of de evenementensector. Daarvoor is wél nog een akkoord van de sociale partners nodig.

Elke inwoner van dit land ontvangt een rail pass (NMBS) met 10 ritten die geldig is van 1 juli tot en met 31 december.

En bedrijven die in de komende maanden meer mensen zullen tewerkstellen, krijgen tijdelijk een verlaging van de loonlasten. Die maatregel kost €470 miljoen.  (VRTNWS)  Foto Nnieuws archief : Grote Markt Herentals.