Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trajectcontroles in Berlaar en Nijlen boeken meteen resultaat : ruim 2.100 hardrijders betrapt

Trajectcontrole ANPR - foto NNieuws

Sinds midden april zijn er in Berlaar en Nijlen 10 nieuwe trajectcontroles actief waarvan verschillende zich bevinden op enkele belangrijke invalswegen.  De afgelopen maand registreerden de trajectcontroles ruim 2100 hardrijders. 

"Met de komst van de trajectcontroles willen we de veiligheid van onze zachte weggebruikers verhogen door de mindset van de automobilisten te veranderen" verduidelijkt korpschef Dirk Van Peer.

“En met succes, want we constateren dat minder dan 1% van de bestuurders een snelheidsovertreding begaat.”

Koploper in de trajecten is de camera in de Itegembaan in Berlaar. Daar werden net geen 700 hardrijders geverbaliseerd, gevolgd door de trajectcontrole van de Liersesteenweg in Nijlen, daar gingen 568 bestuurders op de bon. 

“We zijn aangenaam verrast door de resultaten van de Stationstraat in Berlaar. Daar is de snelheidsbeperking sinds de invoering van de trajectcontrole verlaagd van zone 50 naar zone 30. Ondanks deze grote aanpassing voor de bestuurder, werden hier de afgelopen maand slechts 278 mensen beboet terwijl er maandelijks toch zo’n 370.000 voertuigen passeren, wat de verkeersveiligheid van de vele fietsers hier alleen maar ten goede komt,” zegt Berlaars burgemeester Walter Horemans. 

“We zijn blij dat de uitgebreide sensibiliseringscampagne haar vruchten afgeworpen heeft en dat de weggebruikers zich aanpassen. Verkeersveiligheid is en blijft een absolute prioriteit in onze politiezone,” besluit Paul Verbeeck, burgemeester van Nijlen. 

Itegembaan, Itegem, België

Trajectcontrole ANPR - foto NNieuws

Deel dit artikel