Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trajectcontroles op komst in Kleine Steenweg en Langstraat Heist

ANPR-camera

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg draagt veiligheid hoog in het vaandel en zet dan ook verder in op veiligere wegen. De bedoeling is om, waar mogelijk, door middel van trajectcontrole mensen aan te sporen om het voorziene snelheidsregime te respecteren.

De Kleine Steenweg (Booischot) en Langstraat (Schriek) worden dit jaar nog uitgerust met trajectcontrole. De trajectcontrole in de Kleine Steenweg moet de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur afdwingen, in de Langstraat is dat 70 kilometer per uur. Concreet gaat het over het stuk van de Kleine Steenweg tussen Oude Aarschotsebaan en Blindejennestraat, en in de Langstraat tussen Meistraat en rotonde Gommerijnstraat.

Keuze van de locaties

Het college van burgemeester en schepenen en politiezone Heist hebben die locaties niet lukraak gekozen. Op basis van snelheidsovertredingen, metingen, verkeersongevallen en hoeveelheid doorgaand verkeer werden onder meer deze twee straten naar voren geschoven en voor advies voorgelegd aan de Adviesraad Verkeer.

Samen met de invoering van de trajectcontrole in de Kleine Steenweg komen er ook snelheidsremmende maatregelen in de Broekmansstraat. Zo wil het lokale bestuur automobilisten ontmoedigen om die straat te gebruiken voor het ontwijken van de trajectcontrole.

Signalisatie Kleine Steenweg

Er volgen nog een aantal wijzigingen aan de verkeerssignalisatie in de Kleine Steenweg om de trajectcontrole juridisch sluitend te maken. Dat gebeurt op korte termijn.

Vermoedelijk worden de ANPR-camera’s in de loop van het najaar geplaatst en geactiveerd.

 

Langstraat, Heist-op-den-Berg, België

ANPR-camera

Deel dit artikel